Megachurch och Minitempel.


Diskussionerna går häftiga omkring vår tids pingstkyrkor som den snabbväxande Hillsong rörelsen och dess möjliga avvikelse från sann kristendom. Jag har inte för avsikt att här diskutera Hillsong alls, och heller inte huruvida den eller den 'kyrkan' är fel eller rätt. Jag har aldrig varit på ett Hillsong möte så det varom man inte kan tala bör man inte heller tala.

Men lodlinan skall upp.

Vad jag däremot avser att göra är att, som vanligt, hålla upp det lod som Guds ord i skrifterna ger för vad som rätteligen kallas 'Kristi kyrka' överhuvudtaget. Om det som är mänskligt är något alls så är det alltid i en eller annan bemärkelse skevt. Det är ett ofrånkomligt tillstånd i vår värld. Om du hittar en perfekt gemenskap, så för allt i världen sänk den inte genom att gå med i den.. Om du inte är perfekt förstås. I många stycken brister vi alla. Sammantaget blir den totala mängden enskilda brister det som också ger 'lutningen' åt den enskilda församlingen. Men om de skeva jämförs med de likaledes skeva är ju ingen skev. Först när du hänger dit en lodlina ser du hur skevt byggnadsverket är. Om det är det.

(Förlagan till denna blogtext är gårdagens engelskspråkiga text på min websida www.donobauer.com.
Här en sammanfattning på svenska.)

Har ni hört talas om det så kallade 20-80 fönstret?

En italiensk ekonom vid namn Pareto upptäckte att fördelningen 20% - 80% var ett genomgående fenomen på många områden. 20% av människorna i Italien ägde 80% av alla tillgångar. 20% av all åkerjord producerade 80% av all gröda. Osv.. i alla organisationer står 20% för 80% av det nyttiga arbetet. Löser man 20% procent av de större felen i en datakod är de övriga 80% relativt enkla att lösa. Och så vidare..

Vad det har med Mini så väl  som Megakyrkor att göra ser du strax. Det är nämligen ett ögonmått för att mäta alla församlingars struktur. Strukturen står och faller med den omgivande kulturen och det idéinnehåll, dvs den undervisning som ligger till grund för strukturen. Stridsropet är "den rätta läran garanterar den rätta församlingen."  Vilket skulle bevisas  förstås. Många är renläriga men stendöda.
 Antagligen hänger det då inte på vad man lär utan på vad man gör.  Min käpphäst är denna: inför mötet med kyrkans Herre är vår ortodoxa lära av noll och intet värde om vi inte också uppvisar ortopraxi, det vill säga att vi gör vad rätt är. Skriftens vittnesbörd är nämligen entydigt: "För om den som vet vad som är rätt (ortodoxi) men inte gör det (ortopraxi) så blir själva kunskapen till synd." Jakobs brev 4:19   "Var inte enbart ordets hörare utan  också dess görare om inte så bedrar ni er själva (med er egen renlärighet) Jak 1.22      "Det är inte de som hör lagen som är rättfärdiga inför Gud utan de som gör vad den säger." Rom 2:13

Nog om det. Lodlinan är entydig. Det är aldrig vad som sägs utan vad som görs som skall hålla granskningen. Skulle du tveka på den punkten bör du som läsare avsätta en stund med att läsa, begrunda och be över Jesu budskap i Matteus beskrivning av himmelrikets konungs avskedstal något dygn före sin frivilliga död. Matt 25:12  "Jag känner er inte." Eller ett liknande avsnitt i Lukas 13:24-28


"Elim"

Hur är det med 20-80 fönstret när det kommer till den kristna församlingen?  " Allt vad som fordom (GT) är skrivet, är till för vår skull, för att få oss att avstå från att synda som de gjorde då, för att lära, förmana, tillrättavisa oss som har ändens tid inpå oss." (summering av flera NT texter.)  Välkommen till 2 Mosebok sista versen kapitel 15 och första i kapitel 16. "Sedan kom de till Elim, där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio  (palm) träd. Där slog de läger vid vattnet. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egypten fram till öknen Sin, Mellan Elim och Sinai."   Ordet palmer är "tamar" och används brett om träd av olika slag. Själva namnet Elim betyder dock något mera specifikt: "Ekar" i plural.  Sannolikheten att det var på grund av dessa träd som platsen fick namnet känns rätt övertygande. En björkhage kallas sällan granlund. (Tolkningen att det var just palmer kommer antagligen av det oasliknande intryck man får av platsen)

Hur som: tolv som hade levande vatten, men sjuttio som konsumerade det. Jag kan inte det där med procenträkning. Men 12 av sjuttio låter något inte alltför avlägset från 20%-80%. Men jag behöver inte kunna räkna procent för att efter 70 år av mitt liv inse att detta återspeglar den verklighet som jag sett i ett stort antal kyrkor.  En femtedel gör jobbet, fyra femtedelar understöder och blir betjänade av dem.
 I princip varenda kyrkorum är uppbyggt  efter samma mönster. Minst 20% är estrad, podium, platform och avskilt för den tjänande femtedeln. Den övriga platsen är konsumenternas "bussgemenskap". Rad på rad med utblick i nacken på framförvarande. På väg åt samma håll, men mest passiva med undantag för nattvardsgång, kollekthåven och psalmboken/lovsångshäftet, eller som numera fri sikt på datakanonens projicering. (Glömmer inte bort dem som sköter kyrkkaffet).

Är det något fel på det? Om alla  ser ut så måste det väl vara rätt?

Lodlina: vad är tillväxt?

1 Numerisk tillväxt där Gud lägger människor till sin församling i stora skaror och en och en. Standard schema där de goda nyheterna möter människor. Tillväxt genom att människor frågar vad de skall höra nu när den Helige Ande har överbevisat dem om sitt andliga tillstånd."När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna:"Bröder vad skall vi göra?" Petrus svarade dem "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir er förlåtna. Därpå skall ni som gåva få den Helige Ande." Apg 2:37f   ... och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta." Apg 2:47  

2 Uppväxt från det initiala  mjölkbarnsstadiet till förmåga att själva äta starkare föda. Vi började alla med att uppriktigt söka den mjölkmat som här det nyfödda barnet till (1 Pet 2:1-2) " Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning när ni nu har smakat att Herren är god."  Att det var knalt med den saken syns tydligt när Paulus skriver till församlingen i Korinth eller när Hebreerbrevets författare klagar över bristen på lärare ibland de troende. 1 Kor 3:1-3 Heb 5:11-14
Hur vet vi att de troende är kvar på ett barnstadium? De käbblar om dittan och dattan, de tar parti för än den ene än den andre,  de behöver ideligen höra samma sak år efter år och kommer aldrig förbi det första grunderna. De matas mjölk, mjölk, mjölk och har tillväxtproblem i det egna livet. Tror jag  det! Hälsofolken gurus vet att meddela: du blir vad du äter.

3 "Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor" Luk 2:52 Tillväxt som individ i sin omgivning. Det finns en förlamande oförskämdhet i att möta någon efter trettio år som sedan säger: "Du är precis likadan som jag minns dig från förr. "  Himmel och pannkaka, menar du på fullt allvar att jag så totalt har stannat i växten på alla plan?  Det finns folk som så totalt har missuppfattat Guds ord att de naket kan hävda att "Gud har sagt att vi skall vara barnsliga" när Guds ord i själva verket säger tvärtom. Vi skall växa upp till Honom som är huvudet för kroppen till full  andlig mognad, men förbli barnlikaSkillnaden kunde inte vara större.  Det är drivorna av vuxna andliga blöjbarn på trösklarna till Guds församling som håller den numerära tillväxten borta.

4 Det som växer när barnen blir mogna är också det som är ett heligt tempel åt Herrens namn. De fogas samman till ett enda heligt tempel där de individuellt underordnar sig Herrens Ord och låter sig fogas på plats till en obrottslig gemenskap. De växer till sig till att vara ett heligt folk, ett konungsligt prästerskap som kan bära fram sådana andliga offer som behagar Gud. (Det är inte en gycklarnas marknad). (1 Pet 2, Ef 2:20 etc etc)

5 Den tillväxt som är i sikte är att alla håller sig till Honom som är Huvudet och växer samman till en kropp där alla dess olika lemmar är behövda och begåvade med en ' biståndsbenägenhet' till hela kroppen. De bör sluta vara solister i frälsningsarmén och övergår till att ge sin enskilda stämma till den sång som dirigenten och körledaren har bestämt. Det är detta som är Kristi Kropp.  Inte ett 20-80 fönster för delaktighet utan ett 100-0 fönster i gemenskapen. Om en lem lider, drabbas alla, om en är glad så lyfter dennes sång alla. 1 Kor 14 borde läsas för vad den säger om normalt kristenliv vad det gäller den enskildes plats i helheten innan man fastnar "för vilken gåva har jag." Gåvorna är Andens gåvor till kroppen. Vill du fara ikring fritt och sologlänsa har du ingen del i gåvorna. De är inte medaljer för gott uppförande.  De är en kroppsegen support från honom som är huvudet för den andliga helheten.

Kristi kropp har inga estradörer som underhåller.
Kristi kropp har inga åskadare åt andras bravader
Kristi kropp har inte lekmän och proffs
Kristi kropp har mångfald av ledaregenskaper. inte super pastorer.
Kristi kropp har inte trosentrepenörer utan föredömen och medvetna byggare av nästa generation av ledare. De som har herdehjärta jobbar på att göra sig själva överflödiga, inte oumbärliga.

Kristi kropp  syns idag nästan inte alls i vare sig mega eller minikyrkor.

När skall vi äntligen bryta upp och lämna Elim?

"Ni har länge nog varit vid detta berg.."

Jag dristade mig att hävda att Elim antyder ekar. "Under ekars djupa grönska, vid den gamla sockenkyrkan.." Ekar har märkvärdiga egenskaper. De tar trehundra år på sig att växa upp och ungefär lika lång tid att dö. Under sin tillväxtperiod utsöndrar de olika ämne, från sitt rotsystem som effektivt förhindrar annan växtlighets framväxande. De till och med förhindrar sina egna ekollon från att gro. Det kallas "allelopati" med en vetenskaplig terminologi. Om du ser ekplantor under en eks kronbredd är det trädet sannolikt redan döende. De slutar först då att förgifta marken när de äntligen är på väg bort. Den som tänker förstår. Har inte vissa delar av kristen verksamhet uppvisat "den brända jordens taktik"? Det växer i alla händelser i dag inget andlig liv i den slagskugga som de kastar.

Ovännens intresse för tillväxten

Redan för många år sedan varseblev jag en obehaglig sak. I studiet av olika väckelserörelser syntes samma fenomen. Explosiv tillväxt på basis av relevant och kompromisslös förkunnelse förde människor till Kristus i stora skaror. Den  tillväxten stannade av efter en tid, ofta tvärt. Varför? Var måttet av de som var förutbestämda till frälsning fyllt? Eller fanns det en annan orsak?

Jag har spionerat på rådslagen hos själafienden om detta. (Ta det inte bokstavligt)

"Här är staden NN, det finns 65.000 innevånare som i ögonblicket tillhör mitt rike. De vet inte om det och så borde det förbli. Men nu har de här kristna börjat ta plats här och hur vi än bråkar med dom så slutar de inte tjafsa om Guds rike. Om vi inte kan stoppa dom så får vi försöka med något annat. Vad sägs om att puffa på utvecklingen. Ni minns hur Amerika under Vietnam kriget använde ett starkt gödningsmedel blandat med dödligt giftigt dioxin för att avlöva  skogarna i Vietnam. Låt dom växa ihjäl sig!! (har ljudet nått till Uppsala och Livets Ord?)

Vilken grej alltså.. Låt dom få femhundra, eller så många som det behövs för att de skall börja fira sin framgång och vara nöjda. Ju fortare vi låter dem uppnå sin komfortzon ju fortare blir det lugnt i staden. Låt dem få denna framgång så fort att de inte hinner med att göra lärjungar av dem som kommer till dem. Då kommer de som nu är evangelister tvingas bli blöjbytare och barnskötare och få ägna all sin kraft åt att förhindra att bäbisarna krypa tillbaka ut över tröskeln. Det kommer också att förvandla evangelisterna till revirhållare som svartsjukt bevakar sitt rike.  Håller vi dom i 20-80 fönstret så garanterar vi ett mertal  av passiva medlemmar och en stab som har för fullt upp med att sköta om dom som är där så att de slutar stjäla flera av de våra. Vi kan gott offra 500 för att få behålla 64.500."Säg inget till någon om att jag tjyvlyssnat. Vad är en andlig megakyrka? Om tillväxten är som tidigare beskrivits, då är det en kyrka som uppenbarligen åstadkommer ortopraxi, annars känns Herren själv inte vid dem.

Så länge vi slår läger i Elim förblir vi  en del av  20-80 sällskapet, men har inte en chans att bli en helande Kristi kropp med multipel delaktiget av alla lemmarna i kroppen.  Det handlar om ett paradigmskifte som det så vackert heter numera. Eller fromt uttryckt: åter till källorna med det rena vattnet. "Ja men det var ju det vi drack i Elim och sen orkade vi dra vidare.. Ja men gör så då!"

Livet i 20-80 modellen hindrar inte att vi kommer till himlen. Men förhindrar effektivt att himmelriket, som enligt Jesu ord är i oss kommer att synas här.

Så nu har jag hängt upp lodlinan. Varsågoda och mät ni som måste mäta er med någon annan än med Jesus Kristus själv. "För om än vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och är väl insatt i allting." 

Man kanske skulle kolla med Gud?  Visst, alltid!
Björn Donobauer, Doncaster.Share:

1 comment:

Mest lästa

Senaste inlägg