Mina meriter


Av sånt som världen uppskattar mest: akademiska grader och titlar, har jag i princip inga. Har visserligen en CRK, dvs Certificate of Relious Knowledge från Bible Training Institute i Glasgow, som närmast motsvarar religionslärarbehörighet i det brittiska skolsystemet, men det kommer man inte långt med. Pastorsutbildning i Svenska Baptistsamfundet där jag ordinerades 1971 i juni i Uppsala.

Tio poäng från Göteborgs Universitet i Personalutveckling och Utbildningsplanering finns. Dessutom är jag utbildad hästkusk, utbildad kock, utbildad vårdare.

Har ett rätt digert arbete bakom mig med ett antal utgivna böcker. Fast inga kioskvältare direkt. Den mesta boken hette ”Människa vart tog du vägen” och kom ut inför valet 79. Sålde ca 17000 ex på tre månader.

Brukar säga att jag har varit lärling i alla yrken, men aldrig blev mästare i något. När jag får påpekanden om att jag har provat så många yrken och bytt jobb så ofta och uppenbarligen är en flyktig karaktär försvarar jag mig med att ”Det samlas ingen mossa på en rullande sten.” Och inte minst: med insikten att om jag i höjdhopp stannade vid 160, så är det ingen mening att hoppa över det femhundra gånger till, utan dags att testa tresteg eller diskus. Världen är väldig, stor och rik. Varför bara leva på ytterkanten av några fragment?

Utgivna böcker är till dags dato:

 • Gud, Jehova och hans vittnen
 • Människa vart tog du vägen
 • Jag tror därför talar jag
 • Hur mår familjen
 • Förstår du vad du läser
 • Visionen Vägen och Vandraren
 • Hjärteblod på rymmen

Outgivna böcker men snart tillgängliga att köpa som PDF:

 • ”Ledtrådar” Om det som skall till innan man är lämplig som ledarmaterial
 • ”Att försvara kristen tro”  Tio texter i ämnet Apologetik
 • "Two books, one story" Om det samstämmiga vittnesbördet mellan bibeln och skapelsen
 • "Adam, there is a glitch in your figleaf" Guds sökande efter män som är mer än av maskulint kön
 • "Jonah, go to Nineveh and find yourself" Återbesök hos den obarmhärige profeten
Till sist


Det enda som i slutändan spelar roll är om Herren säger: ”Väl gjort du gode och trogne tjänare”. Alla andra hedersbetygelser är liksom försumbara. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Han har kallat oss till trofasthet, inte nödvändigtvis framgång.

Teddy Donobauer, Doncaster


Mest lästa

Senaste inlägg