Adam, olycksgubbe..

I hundratals år har mäns rätt till sin driftutlevelse varit tagen för självskriven. Män, har det hävdats på dårars vis, kan inte kontrollera sin drift till sex. Män är inte tillräkenliga, män är si och så. Hela den islamska världen har fastslagit att om en kvinna inte beter sig, klär sig och alltid åtföljer någon man efter ett visst mönster så är det hennes fel om hon blir våldtagen. Muslimska män kan inte förväntas styra sina drifter, och uppenbarligen kan män i andra grupperingar det inte heller.

Adam är vilse inte bara i pannkakan utan även i alla andra kakor. Så nu avslöjas det att den nutida bristen på moralisk kompass inom alla områden har lett till att kvinnor och barn alla utsatts för varierande grad av oönskad manlig uppmärksamhet, manligt våld och manlig brist på självkontroll.
Det är märkligt att ingen kopplar samman detta med den numera överallt  itutade föreställningen att du skall ta för dig för din egen del det som är bra för dig. Du är din egen herre och ingen skall kunna tala om för dig vad du skall göra.. Men si det visar sig att ingen påminner oss om den sidan när det nu visar sig att tiotusentals män gjort just det. Orsak och verkan?

Så ser det ut: Ingen Gud finns, ingen bindande moral finns, allt är bara relativt och du själv skall avgöra vad som är rätt i dina ögon. Om det vore så att människan, mannen och kvinnan, hade en verklig godhet, det vill säga en rakryggad inbyggd förståelse av rätt och fel, så kunde det kanske finnas hopp om ett umgänge utan övertramp. Verkligheten är alldeles den motsatta.  Bildning, status, politisk övertygelse, vackra ideologier, religiös praxis, ingetdera skyddar mot missbruk och vanart.

Bristen på gemensamma, överenskomna och av alla vidmakthållna regler är inte bara antydd, den är övertydlig. #metoo är inte bara inkluderande av alla män, den omfattar även kvinnorna. En mor som lär sin son att han skall vara som han själv vill skall inte förvånas om han sedan visar sig vara en del av det gäng som i fyllan och villan vart med om en och tillskyndare av en gruppvåldtäkt. För det som är summan av 'gör som du själv vill' är just att många gör vad de egentligen inte vill och oftast längst inne vet att de inte borde. Men 'Gör som du vill' är ramaskriet till försvar för den extrema självcentrering som gör omvärlden till min egendom, att förfara med som jag vill.

Jag har i andra blogposter hänvisat till J D Unwins massiva undersökning av olika mänskliga samhällen och förhålladet mellan tillgången till social energi för samhälles tillväxt och utveckling uppåt och deras Gudsbild och sexuella regelverk.  Han fastslår att där man överger en monoteistisk gudsbild, där överger man snart  regleringen av den sexuella driften, och där upphör den sociala energin att bygga upp civilisationen. I dess följd brutaliseras samhället och avstånden mellan drömmar och verkligheten ökar lavinartat. All tillgänglig energi övergår till att nu stämma i en flod där man vägrade att stämma i bäcken. Från att varsamt förebygga tvingas man dyrbart brandkårsutrycka. Det gamla talesättet att ett uns av förebyggande är värt ett ton av reparationer har fallit i glömska och trampas under fot av de samhällsbärande skikten. Alltmer av skattemedlen går åt till nödutryckningar och tillfälliga och kortsiktiga plåsterlappar på cancerbölder som brutit genom den samhälleliga huden. Att dessa plåster inte botar cancern blir alltmer uppenbart.

Hur hamnade vi där? I den urtext som kallas 1 Mosebok beskrivs människan vara en enhet i två element. Man och kvinna.  Skapade till att gemensamt uttrycka det som är gudomligt genom sina gemensamma om än i vissa avseenden väsenskilda egenskaper. Att de är väsenskilda är inte det samma som att de kan operera fritt från varandra. När "Ish" (man) får se sin "Isha"(maninna) säger han mer eller mindre WOW! "Denna är nu kött av mitt kött och blod av mitt blod". 
Vad säger karln?

Han säger i klartext att han förstår sig som en oupplöslig del av denna tvåsamhet som är människan. De är tillsammans ett subjekt. Hon är för honom lika väsentlig som hans eget kött och blod är för honom. Han deklarerar sitt beroende av henne, han kommer inte på tanken att han hon skulle vara ett nyttoobjekt även om hon de facto är skapad till honom som hjälp på grund av hans svagheter.

Men nyttoobjekt blev hon. Hela världens könsmaktshistoria bevisar det. Män betraktar kvinnor som sina ägodelar i alla kulturer. Män "tar" kvinnor till äkta, oäkta, könsobjekt, hushållslavar, sexslavar..
osv. Till vår allas gemensamma skam är det den osköna värld i vilken vi lever på  villkor som vi knappast kan ha valt själva. Vår maktlöshet syns ingenstans tydligare än här. Vi kan sätta upp en här av lydiga idioter, det kallas armé, och förinta en annan likadan idiotarmé, men grundproblemet förblir även i fredstiden.

Det som nämligen också berättas i urtexten är hur det som började så positivt föll sönder. Det är i varje fall för mig uppenbart att den frestelse som mannen i sällskapet föll för är en annan den kvinnan lät sig bedras med. Hon såg att det var vackert, estetiskt fint, man fick mera kunskap om man åt, och vem vill inte det? Men Adam föll för den första delen av det falska löftet: befria dig från Gud och trotsa hans regler och du blir Gud själv! Och av denna anledning gör ingen i hela den textmassa som utgör bibelns 66 böcker, omspännande en historia över flera tusen år, misstaget att lägga 'syndafallet' kvinnan till last, utan endast allenast och exklusivt till Adams last.

Vad hände i det ögonblick Adam skiljer sig från sin skapare med berått mod? Han ser inte längre kvinnan som 'sitt kött, sitt blod' utan som något helt annat. "Kvinnan som Du gav mig till att vara med mig, det var hon som tog och åt och gav mig". Det är alltså inte mitt fel! Det var hennes handling som orsakade min, alltså är jag oskyldig. Den allvarliga konsekvensen av detta i all kyrkohistoria är det att kvinnor givits skulden för det som Guds ord bara tillvitar mannen. "Så kom synden in i världen genom en enda människa, Adam, och likaledes kom rättfärdigheten in i världen genom en enda människa, den andre Adam."  

Hon, "Isha" maninnan är inte längre ett subjekt under Gud tillsammans med "ish" mannen utan hon är nu plötsligt ett objekt som Gud påtvingade Adam. Och objektifieringen av kvinnan är den djupaste och egentliga anledningen till den totala isärsprängning  av människovarandets två komponenter som uttrycker sig i alla de haverier som idag förs upp till ytan i den förbluffade mediavärlden. Hur kunde det bli så att män betraktar kvinnor som sina byten att förfara med som de vill? Hur kunde dessa såningsmän så illa förakta sina åkrar att de sår vad de inte vill skörda och sedan anklagar åkern för det som deras säd har åstadkommit? Och varför vägrar inte åkern att besås? För att män sår med våld!

Kvinnan är det svagare kärlet i varje fall i den meningen att män har våldsmonopol. Men hur kunde män urarta så långt? Det enda svar som finns, men som alltför få tycks vilja kännas vid, är att det manliga våldet är resultatet av den maktlöshet som inträder i mäns verklighet när de inte längre underordnar sig sin Skapare. Vad de inte längre kan få tilltvingar de sig med alla till buds stående maktmedel. Således är det de gudlösa männens framfart att hastgaggen #metoo är en ny titel på denne "ish" om vilken nu  'alla' säger "Usch".

Men tror ni att det kommer att leda till det enda som kan göra någon betydande förändring i saken?  Nå nä. Det är ytterst tveksamt om den enda medicinen för urartade män kommer att appliceras på männen, vare sig enskilt eller kollektivt. Vad den är?  "Omvänd er, gör bättring, bli födda på nytt så att Kristus kan ta gestalt i er."  Men det budskapet har ju kommit i skymundan även i de kyrkor som var satta för att förkunna det. Och vad värre är: även i kyrkan har män objektifierat kvinnor. Ingen objektifiering kan förekomma utan den också medför ett förringande av det som objektifieras.

När Pontus Pilatus förde ut den anklagade till folket ropade han till folkmassan: "Se mannen". Hur rätt hade han inte. Men vem bryr sig om den där mannen som för den glädje som låg framför honom stod ut med korsets nesliga avrättning. Stod ut med den nakenhet, de spikar, de gisselslag och den törnekrona som alla var till för att lägga förödmjukelse till skampålens budskap. Brottslingarna, våldsmonopolets hantlangarr dömde den ende sant oskykdige till döden för ett uppdiktat brott. Allt för att slippa höra honom som i varje möte med dem avslöjade deras intighet och olidliga självförgudligande. Och allt detta för vår skull. För vår skull, för oss män som genom honom skulle bli vad Adam slutade vara. Män som inte kan se kvinnor annat än som en väsentlig och integerad del av sin egen mänsklighet. Män som lärts att avslöja sin egen benägenhet att se kvinnor som objekt i någon annan mening än att de verkligen finns och måste ges det erkännandet att de inte i i någon mening är något mindre än de själva.

Vi män i gemen står idag vid skampålen, och det enda vi inte kan hävda är att vi skulle vara oskyldiga till det vi anklagas för. Ju fortare vi erkänner vår gemensamma skuld ju fortare kan vi beträda den Golgata vandring som gör oss till gudsmänniskor, skickliga till allt gott. Det borde vara prio på kyrkornas agenda.

Men kyrkan av idag har övergivit Guds ord och Gud svarar dem genom att överge kyrkan.  Inte den enda kyrka han någonsin känts vid förvisso, men den 'kyrkan', den levande kroppen, återfinns bara hos individer som är formella medlemmar i den officiella och nu med hast krympande.  De är i den men inte av den.. att hoppas på kyrkorna sådana de är idag, är nog som att satsa en förmögenhet på en lam häst i Cheltenhams 3500 meters lopp klockan 15.10 kommande lördag.


Teddy Donobauer, Doncaster
Share:

""Jag säger er: Om de tiger kommer stenarna att ropa.."


Gud har uppenbarat sig i hela sin skapelse, och i sitt ord. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbarat i hans skapelse. Därför är det inget att förvåna sig över att ingenting är lämnat åt slumpen i något av allt Guds handlande. Han handlar långsiktigt från skapelsens begynnelse för att ge exakt rätt inramning i den fysiska verkligheten för det andliga skeende som på djupaste sätt påverkar och ödesbestämmer hela världen. Själva jorden är delaktig och görs medberoende av allt det so sker på den. Den lider under samma villkor som människan.  Den suckar som en kvinna i barnsnöd för att bli befriad från sitt ok. Den rister och bävar för att bli fri.(Rom 8:20-22)

Genom att göra tron till en helt och hållet 'andlig och/eller' intellektuell fråga kastar vi bort den ena av Guds två böcker. Att vi blir 'endels' seende är därför bara naturligt, men inte mindre klandervärt. Jesu undervisning präglas av att ju djupare den sanning som han vill belysa är, ju naturligare bilder använder han.  Allt från liljor på marken till sparvar i häcken, all från rävars kulor till fåglars bon, allt från fiskar med mynt i mun till duvan som en sinnebild för Guds ande. Ja hela skapelsen prisar honom och han bejakar den och lyfter upp den inför våra ögon.

När Job i sin kamp för att förstå vad som sker bortom den andliga kulissen finner att det tryter med argument i hans försvar för sin gudsbild så kan han inte heller undgå att hänvisa till den övriga skapelsens medverkan för att förstå världen och Gud. (Job 12:7-12)

Landet som idag är den hetaste politiska potatisen på jordklotet hörde från tidernas begynnelse till de s k kananeiska folken. En serie stammar med tveksam moralisk hållning som genom sina synder mot skapelsen och Skaparen försatt sig i farozonen att utplånas från jordens yta bor i landet och har orenat det i decennier. Medan Abram ännu är i Ur i Kaldeen kallar Gud honom att lämna de sina och dra till det som kallas löfteslandet. "Gå ut ur ditt folk och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land so jag skall visa dig.  Där skall jag göra dig till ett stort folk och du skall bli en välsignelse." (1 Mos 12:1f)  

Med sin brorson Lot kom han till löfteslandet. Där var det på den tiden radikalt annorlunda än dagens kartor visar. Hela landet var som Egyptens land, överallt var det vattenrikt och frodigt på hela Jordanslätten. I Egypten rann Nilen mot norr och skapade nildeltat och var själva förutsättningen för Egyptens rikedomar. I löfteslandet rann Jordan från sina källor i Banias i norr vid foten av Hermons berg ner genom Huledalen och genom våtmarkerna där, rann till Tiberias, eller Genesareth eller Kinneret sjön och rann sedan obehindrad hela vägen till det som idag är Eilat i norra ändan av Akabaviken. Något dödvatten fanns inte i Jordandalen.   Bara levande vatten, bördig åkermark och ett myllrande liv av människor och djur. "Innan Herren ödelade Sodom och Gomorrah var den nämligen sådom Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soar." Lot valde att bosätta sig där.

Herren sa till Abram efter Lots utflyttning:"Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, mot öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid... Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd, för jag skall ge det åt dig." 1 Mos 13:14-17

Där döda havet nu ligger låg då Siddimsdalen. Där nere bor Lot. Han har oturen att hamna i en av de konflikter som alltid blossar upp bland människor som vill äga vad andra har  och han blir byte åt en koalition stamhövdingar. Hans farbror Abraham rycker ut och återtar allt byte och räddar Lot från sitt öde. Vid återtåget till Hebron där Abram bosatt sig möter han kung Melkizedek (Rättfärdighetens konung) i  Salem (senare Jerusalem) och där firas bibelns första nattvard med bröd och vin. (1 Mos 14:18f)

I 1 Mos 18 kommer domen över Sodom och Gomorrah och den enskilda händelsen skapar grunddragen i den topografi som i stora drag är dagens. Hela Jordandalen utsätts för en gigantisk förkastning där jordskorpan viker ner sig som en fallucka och där det förut hade varit en jämt fallande flod sjunker  området runt Tiberias ner till ca 100 meter under Medelhavets yta och sänkans djupaste del hamnar 398 m under Medelhavets yta. Dess största djup 300 meter till ner i djupet. Denna förkastning fortsätter via Afrikas horn ner genom Östafrika och kallas där Rift Valley. Lär vara synlig från rymden.

Jordandalen kommer så att övergå från ett vattenrikt och bördigt flodområde till den besynnerliga och unika sammanställningen av ett levande vatten i norra landsändan och ett massivt mineralmagasin utan varje tillstymmelse av liv i den södra ändan. Med undantag av några saltälskande mikroorganismer som finns just i bräckvattnet där Jordan flyter in i Arabah är det en enda mineralbank. Smältvattnen från längst i norr, snösmältningens minerallösande effekt, leder mycket näring till trakten runt sjön 'Lyran' (heb Kinneret) efter sin form. Det resulterar i ett mikroklimat och odlingsförhållanden som saknar motstycke i världen. Vissa grödor ger fem skördar om året! Omsättningen garanterar balansen mellan vattnets uppslammade nyttoämnen. Liv liv och åter liv!

Samma vatten, med samma näringsrika innehåll flyter sedan ner från Kinneret till Döda havet. Ett antal smärre, ofta säsongsbetonade bifloder ökar tidvis på vattenmängderna. Den viktigaste kommer österifrån och heter Jabbok. Dess historiska betydelse är flerfaldig. Där vid ett vadställe avgjordes en mans öde. En man som hette Jakob men under en brottning med Herrens ängel blev han slagen på höften så att han blev låghalt. Och fick ett nytt namn. Det gamla betydde: "Den som förskjuter, tränger undan, tar en annans plats". "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat  Gud och med människor och segrat."1 Mos 32:28

Där Jabbok flyter in i Jordan ligger en stad som heter Adam. Mitt emot på andra stranden ligger en liten ort som heter Saretan. Det betyder 'den som står emot'. Ordet är av samma slag som och på samma rot som 'Satan'. Satan är inte ett egennamn utan en funktionsbeskrivning. Han är Guds och människans främsta motståndare, åklagare och själafiende. Han heter annat, som exempelvis Lucifer men han är satan: motståndaren.

Alla världens floder, åar, bäckar och andra vattenflöde har en sak gemensamt. De existerar därför att de har ett 'fall' inbyggt i sig. Floder rinner aldrig uppför utan bara nedför. Så vitt mig bekant är Jordanfloden den enda floden i världen som heter vad den är. Efter roten YRD som ger verbet 'Yarad' heter den Yered. Det betyder falla, störta ner i en ravin, flyta, etc  Den heter alltså vad den är. Som om den var den enda floden i världen. Precis som Adam som inte heller hette det utan var det: dvs av jorden. Namnet är sekundärt s a s.

Nå vem kan läsa om dessa senaste tre tingen om detta land utan att höja på ögonbrynet? Floden 'Fall' flyter fram mellan "Adam" och "Sa(re)tan"?   Var skedde detta i den andliga verkligheten? I lustgården! Där mötte Satan kvinnan som förledes att äta och gav åt Adam som ENSAM ses som vållande till vad? Synden som medförde att vi alla sedan Adam är DÖDA. Andligt döda. Efter det mötet är hela mänskligheten 'dödfödd'. Titta nu på hela floden från Hermon i norr till Döda Havet.

Ur landet samlas vattnen till floden som flyter neråt, skapar deltat i Huledalen och skapar Lyrans sjö, Som sedan meandrar vidare söderut och kringlar sig genom dalen ner till den många gånger större saltsjön.
Om ni kisar lite ser ni något annat: I norr moderns blodsystem, sedan moderkakan och sedan navelsträngen och det dödfödda barnet ännu i sitt våta salta hav. Hela syndafallets verklighet i en jordisk, fysisk och topografisk form. Nerven i löfteslandet är denna sammanhängande naturordning. Skapad av Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Bilden ovan är av en moderkaka. Så ser det ut som har livnärt varenda av oss i moderlivet. Detta är den central där utväxlingen av näringsämnen skedde. Det  var barriären som förhindrade att sjukdomar och annat spreds mellan mor och barn. Det var här som blodomloppen skildes så att barn och mor kan ha helt olika blodgrupper.
Ser ni att formen är väldigt lik Genesaret/Tiberias/Kinneret?

Navelsträngen är ett under av komplexitet och transportmedel. Jordan är samma livsnerv i Israel.

Det är Jordan som Israels folk måste korsa för att komma in i landet. Men floden var strid, så som den är under skördetiden då den svämmar över alla sina bräddar (Jos 3:15) Ingen stiger ner i en brusande flod med nationens dyrbaraste ägodel: förbundsarken, och tror att fyra man som medelst bärstänger håller en förgylld träkista på sina axlar skall stå pall mitt i flodströmmen. Det var bara ett steg i absolut lydnad som lät prästerna kliva ut i det dödsbringande flödet. Då stannade vattnet av uppe vid Adam! (Jos 3:16) Så kunde de stå mitt i den nu torrlagda flodfåran och hela folket passerade över torrskodda. "Vattnet som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, blev på så sätt helt avskuret." (Jos 3:16-17)

Trons lydnad leder till ännu en anmärkningsvärd och central del i den kristna tron, också den intimt förknippad med Jordan. "Eller vet ni inte med er att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet." (Rom 6:3-5)

Var döpte Johannes? Var döptes Jesus? (Matt 3:6, Mark 1:5, Joh 3:22-23) "Vid Ainon, nära Salim för där fanns gott om vatten."   Dopet som symboliserar vår begravning till nytt liv sker först i Jordan.

Vattnet i flödet blev hejdat vid inloppet av Jabbok. En händelse som upprepades i modern tid 1927 när jordskred täppte till hela floden och torrlade dess södra del för en tid. Utan att detta skedde hade Israel inte kunnat komma in i löfteslandet. När floden flyter fritt igen är den samma vatten som nu de troende nedstiger i för att begravas med Kristus och uppstå till nytt liv. Det är den torrlagda flodfåran som öppnar för det förra förbundets folk att inta landet. Det är den brusande floden som är ingången till det nya förbundets folk att inta sin arvedel.

Hedmarkshavet, alltså: Döda havet symboliserar den andliga verklighet som råder över hela mänskligheten. Alla är vi genom skriftens ord om lagen underlagda döden. I Adam dog vi alla. Vem skall göra oss levande igen? I den andre Adam förstås. Norra ändan av Döda havet ligger ungefär på samma breddgrad som Jerusalem. Det dödfödda fostret kan inte i sig själv längre ta den näring som kommer från norr. Navelsträngen är avskuren före födelsen och fostret är dött.

Hur skall detta kunna vändas? Vad sker i Jerusalem? Eller hellre ännu, vad skedde? För fastän det fysiska landet fortfarande bara bär Dödens vittnesbörd så har det i den andliga världen skett det mest fantastiska tänkbara. Det den första Adam förbröt har den andre Adam redan åtgärdat genom sin död i Jerusalem!

Profeten Hezekiel vet att berätta den vision som Herrens ängel visade honom i det 47:e kapitlet.

Han ser en vision om en tempelkälla där det från platsen under altaret rinner ut en ström av levande vatten. Den flyter runt hörnet mot öster och fortsätter rakt fram. Templet låg på berget Sion. Öster om det ligger Kidrons dal och därefter  fortfarande rakt österut ligger Oljeberget. Visionen säger att ängeln mätte upp sektioner av den tilltagande floden. Profeten ombeds stiga ut i vattnet som på mindre än 2 km  (4 x 500 m) är en flod så strid att den bara kan bemästras av en simkunnig.. Men två kilometer öster om Sions berg ligger i dag Olivberget i vägen. Men i visionen är det inte längre ett hinder. Och vart flyter vattnet? "Vart är vi på väg?"

"Han sade till mig:"Har du sett det du människobarn?" Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand...Då sade han till mig. Detta vatten rinner fram mot östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då SUNT!" (Hes47:8f) Hela Döda havet blir som ett enda fiskeläge från En Gedi till en Eglajim... (norr till söder) Det är ju totalt otänkbart för oss som har ploppat omkring som korkar i dess labra vågor med sina 30% salthalt. Men det kommer att ske.

Men vänta nu. Varför är döda havet dött? För att det bara har inflöde och avdunstning men inget utlopp! Vad hjälper det om det nu tillförs mer vatten? Det blir ju bara återigen en större sjö. Om inte landet återställs till det som det var före domen över Sodom och Gomorrah! För först då är landet på nytt ett genomströmningsland. Ett där tagande och givande kvittar varandra, där omsättning garanterar balansen i näringen.

Håll andan. Vi känner alla till hur hela det andliga livet kan vara som antingen Genesaret eller som Döda havet. Vi har smakat det tillkommande goda en tid och vi har flödat över av tacksägelser, av kärlek och av hopp och tro. Men sen kom de bittra dagarna. Varför kom de? För att vi slutade ge och nöjde oss med att ta emot. Vi växte åt alla håll, men gav inte längre något vidare! I varenda kristen gemenskap finns det ännu några som likt Genesaret är mindre i storlek men har en livlig omsättning genom sig. "Saligare är att giva än att taga" 

Och överallt har vi  också Döda hav. Teologiskt korrekta, obrottsligt rättfärdiga, välmående och totalt likgiltiga saltpölar, utan minsta ambition att någonsin vara annat än lager för mineraler vars egentliga och enda mening det är att de skall göra jorden bördig, men som hos de 'döda' glittrar i solskenet utan att livnära något alls. Men stora är de. Större är de än 'lyrfolket'. Och sönderpredikade. De har hört allt, har varit med om allt, kan allt, men gör inget. Oavsett hur 'stark' predikan är och hur den för ögonblicket drabbar dem räddas de av kyrkkaffets andhämtning så att de likt ett toffeldjur kan återta sin ursprungliga form utan någon förlust av sin dödhet. När de tackar för predikan kan talaren må illa.

Varenda jul har alla ni som läser det här sjungit med i den älskade psalmen. "Bered en väg för Herren." Det är en uppmaning  från en annan profet; Jesaja  I sitt fyrtionde kapitel låter han höra: "En röst ropar i öknen: "Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder skall sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land skall bli slätmark." Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor skall se det tillsammans, för Herrens mun har talat det."( Jes 40:3-5)

Tror vi verkligen att profeten bara skrev det för att vi skulle sjunga det varenda jul? Utan minsta insikt om vad det konkret kommer att betyda?  Eller var det möjligen så att han vet att det som en gång skedde på grund av Guds dom, en nästa gång skall återställas genom Guds rättfärdighet?

Varje dal skall höjas! Jordan skall återfå sin frihet att rinna ut där det en gång gjorde det nere i Akabagolfen.
Varje höjd skall sänkas! Olivberget skall bort ur vägen! En livsflod skall gå ut från Sion och göra Hedmarkshavet sunt!! Vakna!
Men hjälp oss Gud, när skall detta ske? Hur ska vi kunna förbereda oss om vi inte vet när?
Jo men visst har Herren sagt det också i klartext.

"Se Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er, för jag skall församla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnor våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men de som är kvar ska inte utrotas ur staden. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget skall klyvas mitt itu, från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget skall vika mot norr och den andra mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg för dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asal. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda konung Ussias tid. Då skall Herren min Gud komma med alla heliga med dig." (Sak 14:1-5) Jfr Matt 24:3-14

Världens hat är alltmer riktat mot Israel och Jerusalem. Alltfler nationer bidrar till att bygga upp ett massivt hot och hat mot Israel sådant det är. Israel av idag är inte vad Israel skall bli när det har sett och förstått sin Messias. Men det är i det landet och i det folket som Guds väldiga gärningar ännu en gång kommer att äga rum. Och ingen Margot Wallström eller Donald Trump kan göra annat än bli del av det skeendet. De har ingen aning om att de bara är bönder i främsta ledet på det historiska schackspelet.

"När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, ch ett moln tog dem ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod där plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: "Galileer , varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som togs ifrån er till himlen, han skall komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."  Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbats väg därifrån." (Apg 1:9-11)

Det som skedde i Jerusalem var att den i Adam döda mänskligheten genom den andre Adam blivit återupprättad och ett nytt liv har erbjudits människan. Landet i sin helhet, å andra sidan, predikar ännu syndafallet för att dess budskap skall leda folken till omvändelse och bättring. När den nådatiden är slut kommer det skede efter vilket ingen omvändelse eller bättring längre återstår. Men landet skall också återställas.. "Ni skall få höra om jordbävningar...." När en jordbävning jämnat moskeérna med marken kan tredje templet kanske byggas?

"Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."

De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under." 2 Pet 3:3-7

Om inte vi talar vad sant är, då skall stenarna ropa! Det gör de, hela landet ropar ut trons grunder, syndafallet och frälsningen tillika. Inte blott det ena utan även det andra!

Ni kommer att ha en ny syn på landet om ni åker dit.
Teddy Donobauer
15 mars 2017


Share:

"Det är Herren"

I den fortfarande gryningssvala morgontimman har ett antal män dragit sin sista not för natten. Yrkesfiskare som flera av dem varit hade de under natten sökt sina säkra ställen dit där fisken alltid gick till.  Inte ett napp inte en fena hade de fått ombord. Ändå fanns det enligt folktron 153 sorters fisk i Tiberias sjö! Men inte en enda 'Petrusfisk' hade fastnat i näten.

Utvakade, hungriga och gryningsruggiga rodde de mot stranden för att dra upp sin båt och lägga ut nätet till tork. När de närmar sig land ser de en gestalt stå där med en uppgjord eld. Det glimmar framför hans fötter. Vem han kunde vara? Ingen anade. Då ropar han till dessa män: "Mina barn, har ni inget att äta?"  Hör du? Barn kallar han dem! "Har all er yrkesskicklighet, all er beslutsamhet och all er möda ens givit er nog för att orka i land?" De medgav att det enda sanna svaret var ett rungande nej. Han ropar igen: "kasta ut näten på högra sidan, så skall ni få." Vad gick genom deras huvuden?

Kanske: om inte vi med all vår mänskliga kunskap, erfarenhet och yrkesskicklighet ens kan få ett halvfullt nät på en hel natts fiske, hur skulle det plötsligt nu finnas fisk här så nära stranden? Vad vet den där landkrabban om fiskens gång i Tiberias sjö? Han måste ju vara landkrabba för fiskarena i båten hade levt sina liv vid dessa vatten och kände varenda fiskelag, varenda båt och varenda fiskfjällig fiskarfamilj. Men denne var ingen av dem. Att de alla var fiskar i Hans nät undslapp dem ännu en tid.

Deras häpnad över ett nät sprängfyllt av 153 fiskar vet inga gränser. De kämpar att ta det ombord, förgäves. Här måste övernaturliga krafter vara verksamma. En ny gryning går upp inne i Johannes, plötsligt vet han som så ofta haft platsen närmast Jesu hjärta vem som står där. "Det är Herren" säger han till lagets anförare, den som förlett dem ut på denna natts möda. Den hetsige, hastige, den övermodige Petrus, fiskaren. De som älskar Herren känner igen honom. De andra har bara hört talas om honom.

De hade jobbat sig svettiga ner i bara mässingen men så ville inte Petrus möta den herre som han själv sett bli avklädd till avrättning, så han svidar på sig sina kläder och kastar sig över bord. Hundra meter tar han sig genom vattnet, simmandes, gåendes, alltmedan hans bröder släpar nätet efter båten.

"Det var morgon och Jesus stod på stranden. Eller Jesus stod på stranden och det vart morgon?"

När de kom iland såg de hans koleld, kände doften av nygrillad fisk och det nybakta hällabrödet. "Bär iland fångsten" säger han, "Kom sen och ät". "Han gav dem av brödet och fisken".
"Ingen tordes fråga honom vem han var, de förstod dock att det var Herren."

Det är Herren. Vem är det som kommer i Herrens namn? Vem är denne som så vänder upp och ner på allt? Vem är han som med en enda mening avslöjar tomheten i alla våra mödor, natt efter natt? Vem är han som bereder ett bord i vår åsyn med mat som ingen vet hur han fått fram den? Vem är han som vet bättre än all vår expertis var och hur näten skall bli fyllda? Vem är denne som använder fisk som agn för att fånga människor?

Det som idag kallar sig för kyrka vet inte svaret på dessa frågor. Den förstår inte ens att hennes organisationsnamn 'kyrka' kommer av 'kyriake', dvs 'det som hör Herren till'. Hon må bära hans bilder, smycka sina ämbetsdräkter med hans insignier, vandra efter kors i ändlösa processioner, men inget kan dölja att "Han som i allt skulle vara den främste i församlingen" bara är ett attribut, en delegenskap, ett alibi för just det som i detta fiskafänge är beskrivet: mänskliga strävanden utan mat åt de hungriga och utan resultat, natt efter lång natt. Kyrkan, vars enda existensberättigande det är att vara den jordiska kropp genom vilken han vill leva sitt liv, är nu i allt större utsträckning den måne som i en evig solförmörkelse döljer Herren bakom sitt självvalda gudstjänstväsende.

Om Gud faktiskt skulle upphöra att finnas i morgon dag, skulle det påverka kyrkorna i det minsta? Vänd frågan: vad av kyrkornas verksamheter idag kräver någon annan förklaring än 'villiga människor, ideellt arbete, kyrkoorganisation och statsbidrag'? Om Gud inte krävs som förklaring till det kyrkan gör så är hon inte 'Herrens'.

"Jesus vände sig om och såg att de följde honom, han frågade dem, Vad söker ni? De svarade: "Rabbi - det betyder lärare- var bor du?" Han sa: "Kom och se". Då följde de honom och såg var han bodde, och stannade hos honom den dagen."

Jo, de förstod att han var en sann lärare, en vars auktoritet kom ovanifrån, från himlaljusens fader. De lyssnar på honom när han förkunnar om det rike vars obestridde kung han var, är och förblir. De är beredda att för denne lärare ge upp sitt allt, till och med sina liv. De vill inte se mera religion, hur fin den än ser ut i sina åtbörder, de  "vill se Jesus och honom allena", de vill inte höra fariseer, sadduseer och skriftlärdas undanflykter från skrifternas innehåll, de vill höra Honom tala!

"Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord! Vi tror och förstår att du är Guds helige". 
De lever för att göra Kristus känd därför att han i dem har uppstått och att det liv som han själv levde ibland dem nu skulle verka igenom dem. De visste också att detta nya liv som Han själv är något dyrbart. 'Denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss." "Vi har samma trons Ande som i skriftordet: Jag tror därför talar jag." 

 Men hans sentida efterföljare känner sig inte förpliktade att 'lära era lärjungar att hålla allt vad jag har befallt er.' De ignorerar hans bud när helst dessa kolliderar med deras egen verklighetsuppfattning och de undviker sorgfältigt hela hans pedagogik, men de hyllar honom som lärare, till namnet. De har gjort sina människoärvda traditioner till mästare över Mästaren. De aktar inte för rov att tillrättavisa och förkasta allt det som inte möter världens godkännande. De har sannerligen sken om sig att vara fromma.

"Far stunden har kommit. Förhärliga din Son så att Sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att du skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sannen Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus."

Att vara en kristen är att känna Honom som har sänt och den som är sänd. Känna, vara förtrogen med, leva med i helighet och renhet, i sanning och i uppståndelsekraft. Tillbedja, inte i hus gjorda av människohänder utan i Ande och Sanning. Inte sedan, utan nu, här. Att Han är det kristna livet är något annat än att ha hört talas om honom. Det är något långt annorlunda än att kunna repetera en formel. Det är att vara män och kvinnor i vilken Guds Son tar gestalt. Att misslyckas med att vara kristuslik är den naturligaste sak i världen. Bara Kristus i oss är vårt härlighetshopp. Utan honom väljer vi själva våra nätters mödor och kommer tomhänta till stranden.

Det är Han som är livet, inte kyrkornas verksamhet
Det är Han som är sanningen, inte kyrkornas läror.
Det är Han som är livets bröd, inte kyrkans sakrament
Det är Han som är det sanna vinträdet, inte kyrkans aktiviteter
Det är Han som är den gode Herden, inte påven, ärkebiskopen eller samfundsledaren.
Det är Herren!!

En kyrka som inte  erkänner Honom som sitt faktiska huvud saknar också förmågan att hålla samman kroppen. En kristenhet som bara bekänner sig till Honom inom sina egna lyckta dörrar men förtiger honom i offentligheten är inte heller hans församling. "Den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min Fader"

"Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.""Den här världens gud har så förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som tjänare för Jesus skull. Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret" han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram ur Kristi ansikte skall sprida sitt ljus".

Vårt enda legitima skäl att kalla oss kristna är för att vi förkunnar Honom som är de goda nyheterna. Han kom inte för att predika evangelium, utan för att det skulle finnas ett evangelium att predika.
Han är själv det budskap som är kyrkans. "När jag blir upplyft skall jag dra alla människor till mig"

Det är också bara han själv som ger auktoritet till sitt eget ord. Det är bara när Hans Ande får ta hans ord och ge det åt oss så att vi blir det ordet han talade, som människorna kan sätta tro till det ordet som genom förkunnelsen för människor till trons vila och den gudsgemenskap som är produkten av en andra, andlig födelse. "Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord." Därest predikan inte är förankrad i och sant återger Kristi ord är den bara ord. Tidsutfyllnad och i värsta fall direkt avledande från Honom som är all kristen predikans ärende: att göra Kristus känd.

Natten är långt gången. Det är tomt i nätet. Arbetarna är få och trötta.

"Allt som har skrivits tidigare är skrivet för vår undervisning, för att vi skall bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger."

"Ni rannsakar skrifterna för att ni menar er i dem ha liv, men ni vill inte komma till mig för att få det livet."

Herre, förbarma dig över oss. Herre, vi vill se Jesus i din kyrka, Herre vi nöjer oss inte med lejda herdar utan herdehjärta, vi vill höra den sanne herdens röst. Vi vill inte tugga kaktus när det finns gröna ängar. "Vi vill se på honom som är den trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet."

 "Jag skäms inte för evangelium, det är Guds kraft till frälsning!"

Människor har rätt att se Jesus Kristus och honom upphöjd, det är deras enda verkliga rättighet. Det är bara Han själv som drar alla till sig och den som så bor i oss att Hans kärlek till människorna blir synlig i oss.

Teddy Donobauer
14 mars 2017

Share:

Men det är ju helt naturligt!

"Om inte lagen hade kommit hade vi ju varit utan synd"

Vad skulle det vara bra för att störa världens ordningar med att Gud blir människa och kliver in i historien och sätter käppar i hjulet för alla mänskliga strävanden?  Varför ställer Gud upp en standard som avsiktligen får allt vi gör verka futtigt och tveksamt ur  Guds perspektiv? Hur har han mage att kalla alla våra enorma framgångar och triumfer för 'hö, halm och strå'? Hur kan han vifta bort allt det vi uppnått med att säga "vad vinner en människa om hon äger allt på jorden men förlorar sin själ?"

Sätter Gud då inget värde på alla våra nobelprisade kunskaper om hur världen fungerar? Är han okänslig och otacksam för hur vi har jobbat på att förbättra det som hans skapelse visar sig så bristfälligt på? Tänk alla sjukdomar vi funnit bot för. Tänk på alla metoder vi utvecklat för att höja avkastningen på våra matjordar!  Tänk om vi underlåtit att odla och erövra jorden, hur skulle det ha sett ut då? Tänk på alla psykologiska insikter som vi skaffat oss så att vi kan vårda alltfler människor med allt mera bokstavstyngda diagnoser!

Vi har i alla avseenden gjort vårt bästa för att visa oss värdiga vår naturliga människa. Viken av alla våra drifter har vi inte honom att tacka för? När vi tar steget fullt ut och verkligen utnyttjar allt vi har och kan, testar och tänjer alla de inbillade gränser som vi tyckt oss se, så når vi  nästan odödlighet! Vad har den evige emot vår egen odödlighet? Hur kan han nu ta scenen i besittning och peka finger åt oss? Vi har ju bara följt vår natur! Men finger pekar han. "Människosonen har kommit för att uppsöka det som var förlorat"  Va?  Hur då förlorade?

"Alla har syndat/avvikit från den härlighet som kommer ifrån Gud" Rom 3:23  Efter det naturliga har ni gjort precis vad man kan vänta: allt som är naturligt möjligt. Men det var inte allt. Det var inte skälet till er existens. Det var inte därför ni skapades. Ni skapades för att vara förvaltare av det ni inte äger.  Någon annans egendom har ni gjort till er egen, utan tanke på att ni skall avlägga räkenskap! "Hela jorden är Herrens och allt som är på den."  "Ni är bara främlingar och gäster hos mig."

Det var inget fel på det naturliga. Tvärtom, allt som skapades naturligt var så gott att det checkades av i slutet på varje arbetsdag med noteringen; "Han såg sitt verk och såg att det var gott."  Det naturliga blir bara fel i det ögonblick det separeras från det som är dess ursprung, det som i brist på bättre kallas för det "andliga". När naturen kopplas loss ifrån det som är dess livgivande ursprung underläggs det dödens verklighet. "Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse." Enbart kroppen hade varit naturlig nog. Men utan den livgivande Ande hade det bara varit tillfällig form. Lika tillfällig som allting i denna världsordning. Det var för att vara en andlig varelse i en naturlig kropp som vi skapades. Denna livsande är den ande som  är Guds essens: "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Förhållandet som människan skapades för att leva med var alltså direkt av två olika karaktär: En naturlig, biologisk och fysisk verklighet med hela skapelsen som fält för att förvalta, utveckla, upptäcka och varsebli dess potential. Men det som definierar den djupast är inte dessa mentala, intellektuella eller fysiska utvecklingspotential utan det faktum att människan är skapad till Guds avbild. "Han kallade dem människa, till man och kvinna skapade han dem". I ursprunget är Guds avbild den duo som utgörs av två separata väsen sammanfogade till ett kött. Ingen man ensam är människa, och heller ingen kvinna på egna ben. Men den förenande länken är Gud själv.

Uppdraget att råda över att förvalta, att utveckla, att förvandla det vilda till det ordnade, från kaos till kosmos ges människan, men förutsättningen för det uppdraget är inte det naturliga utan det metafysiska, det andliga förhållande, som etableras mellan Skapare och skapad. Programmet för hur naturen skall 'rådas över' står inte självskrivet i det naturliga, utan i de ord och förhållningsorder som Gud själv ger. Från denna stund kan den skapade inte med förlov sagt ifrågasätta Skaparen. Det finns en tvåfaldig storleksskillnad mellan dem som aldrig kommer att överbryggas.

Gud är den i vilken människan lever, andas, rör sig och existerar i. Gud är inte ett objekt innanför människans pannben. Människan är i varje givet ögonblick beroende av Skaparens skapelse. Skaparen behöver människan för att hela skapelsens ordning skall bestå. Om människan börjar förstöra skapelsen så kommer hon att också bli förstörd. "Vet ni inte att ni är Guds tempel, den som fördärvar detta tempel som är Guds boning, skall Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det tempel är ni." 1 Kor 3:16-17" När människorna övergivit Gud består deras hela potential, men Gud oroas över vad denna potential kan åstadkomma på sikt och begränsar människolivets längd av ett alldeles fullgott skäl: "Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta."  1 Mos 6:5-6

I det ögonblick människan kastar loss från sin skapare har hon bara ett alternativ kvar. Håller hon sig inte till den ende Sanne Guden måste hon ersätta denne med andra gudar, inte minst och i nutiden allt oftare tydligt utsagt; sig själv. Alla har en gud, många bara en som är förklädd till dem själva.

Det är inte det naturliga som är problemet i sig. Det är den urbota filosofin som gör naturen till guds ställföreträdare som är problemet. "Det man kan veta om Gud är nämligen uppenbarat bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas  hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan." Rom 1:19f

"De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för Skaparen, han som är välsignad i evighet."Rom 1:25

"Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde vad som inte får göras." Rom 1:28

I de ögonblick som människan överger Gud börjar hon systematiskt att missbruka de naturliga, gudagivna, gåvorna. Där Gud säger gör inte, säger människan emot och hävdar att vad som kan göras får göras. Attityden att vi får göra vad vi kan efter eget huvud är själva grundstenen i begreppet "synd". Det var det naturligaste sköna som var lockbetet till förlusten av det mest omistliga. "Kvinnan såg att trädet var gott att äta och en fröjd för ögat, trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt." 1 Mos 3:6

Om det vore så att det var det påtagligt fula, avskräckande, perverterade och urartade som hölls fram  skulle ju inte många falla för frestelsen. Men det är alltid det nästan skönaste som det skönastes fiende. Det är den 99% sanningen som är Sanningens yttersta fiende. Allt Gud har skapat är så gott att det duger som den avledande faktor som sätter Gud själv åt sidan och gör Guds gåvor till Guds fiender.

Hur kan det som var uttryckligen förbjudet vara "gott att äta, vara en fröjd för ögat, ge förstånd?" För att det skapade sätts över Skaparen. För att människan skapad till gudsgemenskap sätter tilltro till en alternativ sanning. Dens sanning som har ett enda syfte: att ifrågasätta Gud och att ersätta Gud med sin egen, om än tillfälliga, härlighet. Den som vill upprätta ett gudsrike, utan Gud. Den som vill att människan inte skall leva i "Ande och sanning", utan i 'köttet' som är bibelns term för ett naturligt tillstånd utan Guds ordning för detta tillstånd.

Människan utan Gud är roderlöst skepp på oceanen. Människan utan Guds frid är den orosande som skapar krig och ofärd. Hon är den som istället för att höra Guds ord och göra det, gör som hon vill för att sedan när hon skördar vad hon sår förbannar Gud, men aldrig sina handlingar. Aldrig heller sin egen rätt till att göra fel i sin vansinniga dröm om rätten till självförverkligande.

"Köttet" och Anden är i ett läge som kallas fiendskap. Kött ärver ingen andlig välsignelse, men kan få oändlig berömmelse av allt annat kött. Den som söker människors godkännande och beröm får aldrig Guds berömmelse. Det är omöjligt för det köttsliga att begripa eller omfatta det andliga."Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det genom sin Ande." 1 Kor 2:9

Den alternativa "andemakt" som råder i världen är i konstant fiendskap mot Gud, är kontinuerligt i färd med att förakta och ringakta dem som hellre har Guds beröm än all världens nobelpris. Allt jordiskt beröm är för dessa människor aska och stoft.  De har genomskådat den tunna förklädnaden som höljer det stolta köttet i stjärnemantel och sätter stulna kronor på dess huvud. De vet alla att det är Gudsfruktan som är all vishets begynnelse. De vet att de fräcka som sätter sig över Guds ordning inte kommer att bestå när Gud låter dem skörda vad de sått. Sår de sig själva och sin köttsliga naturs alla sådder så är det bara det som de skördar. Vad denna sådd består av är alldeles uppenbart: det är vad skriften kallar för syndens draksådd och oväns säd i åkern.

"Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism,  fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt; de som lever så skall inte ärva Guds rike." Gal 5:16f

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden låt oss också följa Anden."Gal 5:22-25


För att minimera effekten av det ursprungliga 'syndafallet' gav Gud korrigerande lagar och ordningar. Lagens syften var att hålla förfallet i schack.  Men den var också bara en 'nödhjälp', för lagen skulle bli en uppfostrande faktor som hela tiden beredde oss för den nåd som Gud skulle visa den fallna mänskligheten och allt annat i skapelsen.  Lagen kom genom Moses, som visade framåt mot Kristus, och det är Kristus som introducerar nådens tidsålder.  Det lagen förbjöd förbjuder också nåden.

"Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tud som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar." 2 Tim 2:11 ff

Vilken gemenskap har Kristus med (den ondes representationer i tiden) Belial? Vilket samröre har ljus med mörker?  I denna yttersta tid är det allt svårare att finna dem som vet att ljus och mörker inte kan förenas. Men grådasket tilltar. Skymning över teologin, skymning över frälsningsfrågan, skymning över frågan om rättfärdigheten. Där Guds oomkullkasteliga lag suddas ut där går folket under mitt i de glada lovsångsutbrotten.  "Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt, och inser att den inte är för de rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och sin mor, för mördare, för dem som lever i otukt och homosexuella, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig." 1 Tim 1:8-11

När lagen sätts åt sidan och förpassas till mörkret förmörkas all sanning och vägen till frälsningen försvinner. Den går nämligen genom omvändelsen bort ifrån köttets egen vilja, till en sinnesändring bort ifrån det självvalda livet. Den för till det ljus som obarmhärtigt avslöjar all 'naturlighet' som satts över den andliga bestämning som är basen i det som är sann människa. Kyrkorna i världens tjänst är nu i färd med att välsigna allt som lagen förbjuder. Och de ignorerar till sin egen eviga smälek detta:

"Herren som ni söker skall komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se han kommer säger Herre Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han visar sig?" Mal 3:1-2


Och hur ser världen ut i dessa yttersta dagar? Som förväntat: "Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer då att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta , hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud, och ha ett sken av Gudsfruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem."2 Tim 3:1ff

Tre timmars läsning av mediaströmmen från hela världen kunde inte ha sammanfattas bättre än av den Helige Ande som varslade om vår tids elände och tilltagande förfall. För det är Guds ande som uttryckligen varnar för detta. Densamme Ande som skulle verka i och genom kyrkan för att "överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd."Joh 16:8

"Men då talade de som vördar Herren med varandra, och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför Honom för dem som vördar Herren och respekterar hans namn. De skall vara min dyra egendom, säger Herren Sebaot, den dag jag utför mitt verk. Jag skall förbarma mig över dem så som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den gudlöse, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom." Mal 316ff 
"Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Då skall ni trampa ner de gudlösa , för de skall bli som stoft under era fötter, den dag jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot." Mal 4:2ff


Det är sent nu. Men ännu har inte den hungersnöden kommit som är efter Guds ord. För när den hungersnöden kommer är det för sent. Man skall fara jorden över och inte längre finna det.
Än finns det tillgängligt. Men tiden hastar och snart kan ingen mer verka.

Teddy Donobauer
11 mars 2017
Share:

En kristen bekännelse, vad bekänner den?


Det hörs allt oftare från människor engagerade på olika sätt i det som lite löst beskrivs som "kristna sammanhang" att de inte längre vill använda sig av just det epitetet för sig själva. "Kristen" kan stå för och beskriva nästan vad som helst. Det kan vara en synonym till "västerländsk", likaväl som det kan betyda "religiöst inskränkt". Det kan beskriva en djupt andligt motiverad självutgivande Moder Teresa eller en pråligt kardinalröd kyrkofurste.

Det kan beskriva en vildögd fanatiker som slungar förbannelser över de ogudaktiga, eller en liberalteologiskt anstruken människa som utan att blinka sätter likhetstecken mellan alla världens Gudar. Det kan vara definitionen på en kyrkobesökare med enda tydliga motiv till att vara där än 'att så har vi alltid gjort, och jag har i mitt hjärta en planta som kallas vördnad och den behöver vattnas en gång i veckan. Jag är kristen för jag tillhör den eller den kyrkan, men kunde varit något annat om jag fötts någon annanstans."

Det kan beskriva en som benhård står fast vid att allt i Bibeln skall förstås exakt som det står, men lika gärna en som anser att det mänskliga förnuftet inte längre behöver några bibliska tyglar för att vara sann och äkta kristen. Spännvidden är enorm. Och avståndstagandet från termen är allt oftare även deras som trots att de är Jesu lärjungar inte för sitt liv vill bli ihopklumpade med företeelser som kallas 'kristna' men som radikalt avviker från vad ordet ursprungligen stod för.

Hur kommer det sig? Varför har detta skett? Vad betydde det från början och varför har det changserat så gruvligt?  Det är idag ofta ett skällsord, eller i varje fall öknamn, och märkligt nog så var det också från början. Det var människor som "följde den Vägen" som av sina meningsmotståndare först kallades "christianoi". Det står då för att dessa definierades som "de som tillhörde Kristus" eller rentav, dessa som uppgav sig "ha Kristi liv i sig". Det spred sig med hast och när Paulus står inför kung Agrippa och i sedvanlig vältalighet förklarar vad evangeliets goda nyheter är, så backar denne undan diskussionen genom att säga: "Det står då inte på förrän du har gjort mig till en kristen!"  Paulus svarar i princip; Yes Box alright! Bli som jag, fast bortsett då från de handfängsel som jag bär.

Under kejsar Neros (från 64 E Kr framåt) förföljelse och försök till utrotning av dessa människor anammade de öknamnet och bekände gladligen att " ja vi tillhör Kristus, och är beredda att dö för hans namns skull!"  Bara en enda referens till finns i Nya Testamentet. Då i 1 Petri brev 4:15-16 "Se till att ingen av er lider för mordhandlingar, stöldbegär, upproriskhet eller  som hot mot samhällets trygghet. Får ni lida för att ni är kristna skäms då inte för det, men låt Guds ära bli sedd i hur detta namn äras av er."

Termen dyker alltså upp som en extern definition av människor som uppgav att de hade en särskild relation till Jesus Kristus. Det var inte de troendes eget påhitt. Men motståndarna fattade att dessa var oupplösligen knutna till sin Herre. Om alla de som idag kallar sig kristna ställdes till svars för det namnet skulle få  få en fällande dom. Folk ger inte sina liv för att dom är födda i ett kristet land. Minsta undersökning om begreppet "kristen" visar att man blir lika lite bil för att man föds i ett garage, som man är en kristen för att man föddes i Finland, Sverige, Åland eller Vatikanstaten.

Inte heller är man en kristen för att man kan bibeln utantill utan att ha en aning om vad som menas med 'ni måste bli födda på nytt'. Att kunna orden utan att de blir kött i det egna livet båtar till ingen nytta alls. De som inte med bekännelsen 'Jag tillhör honom' definierar sitt 'kristenliv' har inte rätt att ställa anspråk på att vara det. Om vi undersöker allt som bär namnet eller skällsordet 'kristen' faller det mesta bort. Vad är då den definition av att vara en kristen, om den baseras på vad den explosionsartat växande kyrkan förstod om sig själv?

Eller annorlunda uttryckt: Vad var det som de var beredda att dö för? De fick ideligen veta att om de bara gjorde en enda sak skulle deras liv vara räddat, de behövde bara förneka att Kristus var Guds Son kommen i fysisk gestalt och att han var över alla andra gudar, konungar, makter och väldigheter i hela världen. Det var allt. Det fanns i Rom inga hinder för folk att leva med och i sina olika religioner, det var ett öppet och tillåtande samhälle med multireligiositet.

Men en samlande faktor fanns. Alla, utan undantag måste en gång om året avlägga en trohetsed inför Kejsarens 'genius'. Gjorde de inte det  hädades de som 'ateister' och sågs som en förrädare av hela statsapparatens grundbult: kejsarkulten. Och Rom hade under långa perioder inget fördrag med förrädare. Till bålet, till vilddjuren, till martyrskapet sändes de i tusental. Och blev därför bara hela tiden fler och fler. För den som har en tro värd att dö för har också ett liv som övervinner döden. Men inte sitt eget liv, utan dens liv som själv hade givit sitt liv för att befria dem som livet igenom varit bundna av dödsfruktan.

Den kristna bekännelsen är att människan inte kan rädda sig själv. Men behöver räddas om hon inte skall gå förlorad. Jesus av Nasareth, Messias, Guds son, Människosonen, levde ibland människor och visade  den kvalitet av liv som ursprungligen var ämnad för alla människor. Men som ingen längre hade. Det livet offrade han frivilligt för att det liv han själv levde, och själv är, skulle bli den gåva från Gud till människorna som tog emot den. Det är alla gåvors egensinniga egenskap att de först är fullvärdiga gåvor när de tagits emot.

De hade själva alla omvänt sig från sitt eget självdefinierade liv och valde att lägga ner sin egen livsambition för att få ett nytt liv. Ett liv som var Kristi eget liv. De hade blivit som barn och fötts på nytt efter att ha förstått att den som dog i deras ställe också bar deras egen död ihop med sin. Och det nya livet var det liv som Han genom sin uppståndelse gjorde tillgängligt för dem alla som i tro tog emot detta löfte.  De sa därför: "Jag är korsfäst med Kristus, det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig, och det liv jag ännu har i denna fysiska ram, detta kött, det lever jag i trons förtröstan på Guds son som älskade mig och gav sig själv för mig." (Gal 2:20)

 "Om dens Ande som reste upp Kristus ifrån de döda bor i er, då skall han som väckte Kristus från de döda ge liv till era dödliga kroppar genom den Ande som bor i er." (Romarbrevet 8:11) Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.(Kol 1:27) Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus." (Gal 3:26-27) "Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er, jag skulle önska att jag var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er." (Gal 4:19)

Vem är en kristen? Den som genom tron har dött med Kristus och genom pånyttfödelsen tagit emot Kristi uppståndelseliv, genom sitt dop har klätt av den gamla människan med sina krav och rättigheter, synder och självcentrering och iklätt sig den nya gestalten.  Kristus i dem och tillika de iklädda Kristus. Inte längre naken, fattig och blind, utan klädd i rättfärdighetens vita klädnad, rik på alla Guds gåvor och visdomar och en som ser Gud för att Kristus kom för att de som har sett honom skall också ha sett Hans Gud och Fader.

Klart att detta inte kunde få bli oemotsagt! Klart att denna kompromisslösa målning måste laveras om så att allting flyter ut och konturerna försvinner. Klart att tusen alternativa sanningar om detta med hast måste spridas. Så av en livsväg blir det kristendomliga imperiet. Av en livslära blir det teologiska institutioner. Av en levande Kristus i oss blir det en bekräklad och bemitrad ställföreträdare och alternativ sanning om Kristus med säte i Rom. Av ett liv i och med Honom blir det en serie temagudstjänster om allt mellan himmel och jord, men bara inte om Honom som är det kristna livet.

Av ett ultimatum: "Om vi inte blir födda på nytt kan ni inte se Guds rike" blir det ett fräckt och osant: "Var och en blir salig på sin tro!" Det vore sant om alla hade den tro som en gång för alla var meddelad till alla de heliga. Men det har de inte.

Den som inte tror att Kristus har uppstått från de döda har heller inte hans uppståndelseliv. Vad återstår då annat än en from formel med innebörden :" Jag gör så gott jag kan, det får Gud nöja sig med. Eller ännu enklare  sagt:"Ära vara Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden". 

 En annan grund för det kristna livet än den grund som är lagd av apostlarna och profeterna kan ingen lägga. Hörnstenen i den byggnaden, den kyrkan, det templet, är bara Jesus Kristus. Ingen annan. Bygg utan den och din kristna tro är byggd på lösan sand och kommer inte att stå kvar när den eld kommer som prövar  och testar allt vi gjort.

Alla kyrkor gör rätt som förkunnar Kristus, men gör fundamentalt fel när de inte också ser till att Kristus tar gestalt i dem som säger sig tro. De döper, men gör inga lärjungar, evangeliets texter läses, men innebörden att Kristus är det kristna livets enda möjliga 'dynamis' och förutsättning förtiges.
Det är fullständigt omöjligt för köttet att bli delaktig av Anden. Det kristna livet är en total omöjlighet för alla andra utom Kristus själv. Klart att vi misslyckas vara det vi inte är, om vi inte får del av Honom.

För att förhindra att allas ögon vänds till Jesus har 'ovännen sått sin vildhavre' och den fördunklar den kristna trons enda anledning att kalla sig kristen alls; Jesus Kristus, Guds enfödde son, som har givit sig själv för mig och till mig i utbyte mot att jag ger honom allt,allt. "Så bönfaller och uppmanar jag er bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst, tempeltjänst."  (Rom 12:1-2)

Skall man då kalla sig kristen alls? Inte om man inte är det. För det vore falsk marknadsföring.  Och han som äger namnet 'Kristus', han Messias, kommer att be om redogörelse för hur vi kunde stjäla hans namn och av det göra något det aldrig var avsett för. Men om det nu bara är ett öknamn för avarter av det ursprungliga? Ja då är det ju ännu mindre sant. Då finns ännu mindre anledning att kalla något kristet.. I den s k  milleniepsalmen skrev Ylva Eggehorn: "Så många hade målat dina bilder, men det var bortom bilderna du kom. Vi trodde Du var användbar, till salu, vi skrev ditt namn på våra stridsbanér, vi byggde katedraler upp mot himlen, men du gick hela tiden längre ner."

"Med himmelriket är som med  den man som hittade en pärla i en åker och som gick och sålde allt han ägde och köpte åkern så att pärlan blev hans". Det blev kanske att torka av intorkad lera från pärlemorskimret. Men oavsett det den legat för fäfot och i jorden är den en pärla. Att kalla sig kristen är idag förenat med omkringbärandet av ett lexikon av förklaringar för vilken slags kristen man inte är. Föreställningarna om vad en kristen är är lika många som de demoner som for ut ur en människa och in i en svinajord. De kallade sig  'Legion'.

Jesus frågade en gång sina lärjungar; Vem säger människorna så där i gemen att jag är? De svarade med en flod av olika rykten och föreställningar som kommit till uttryck. Sen frågar han dem: men vad säger ni? Petrus viftade genast med handen och visste svaret: "Du är Messias, den Högste Gudens son. Jesus säger då, att det där har du inte kommit på själv, men min Fader har uppenbarat det för dig, för kött och blod kan inte fatta vare sig vem eller vad jag är."

"Sådan han är så är vi i världen", "Om ni älskar mig, så håller ni er till mina bud, Fadern kommer att älska er, och tillsammans med honom kommer jag och bosätter mig hos er. Den som inte älskar mig håller inte mina bud, men de ord ni hör av mig är inte mina utan dens som har sänt mig." (Joh 14:22f)

Det kan vara värt att avstå från 'kristenheten' för att få tillhöra Jesus Kristus. Den dagen kommer då vi kanske för det Namnet skull skall mista våra liv, vi som inte kan vara toleranta mot att Herrens namn missbrukas. Nå då så. Vi har dött med honom en gång redan, nästa gång går vi in i den eviga gemenskapen med Honom. Döda kroppen kan man, men inte det liv som är Hans.

Till sista andetaget: Han är min starkhet och min lovsång. Mitt enda liv.

Teddy Donobauer, känd av en  Herde som gett sitt liv för sina  får..och till dem!
Share:

Jag är motståndare till ett och annat, det är det som kallas att vara protestant.

Men i latinet betyder 'pro-sto' att stå för något också!

Ni som har följt mig och mina blogposter den senaste tiden 'har vältaligt fått höra att jag numera är de homosexuellas fiende' och att jag är så intellektuellt undermålig att jag inte kan tänka självständigt utan går i ledband av en grym och människofientlig Gudom vars religiösa anhängare är fanatiker och mörkermän.

Ännu har den intoleranta toleransens företrädare inte lyckats stänga vare sig min mun eller min tankeverksamhet. De hyllar kärleksbudet men hatar mig samfällt för att jag har en åsikt som de inte delar.  De visar ett embryo på åsiktsförtryck som man nog inte trodde kunde känneteckna  dem som ivrigast talar sig varma för 'demokratin'.  Så det är på sin plats att jag förklarar för er som inte redan bestämt er vad jag är för en kärlekslös människa hur mitt faktiska motstånd är beskaffat.

Jag skall bekänna: jag har aldrig mött en homosexuell människa, aldrig heller en heterosexuell sådan. Jag har ännu aldrig klarat av att dela in människor i de kategorierna. Jag har under hela mitt långa liv bara mött två kategorier av människor. De som säger 'ske MIN vilja' eller de som säger till sin skapare: 'ske DIN vilja'. Alla andra möjliga distinktioner är sekundära och relativt oväsentliga mot bakgrunden av att det är Skaparen själv som bara erkänner en enda kategori människor: dessa som han skapade för att de skulle leva som om de vore hans avbild. Eftersom de inte gör det så konstaterar han att de alla, oavsett sexuell läggning, är som vilsegångna får i behov av räddning. "Alla har de avikit från lodets räta linje." Du med och jag med.

Jag står stadigt övertygad för något annat: Gud har skapat denna värld och Gud har tolkningsföreträde för hur vi lever här. Som upphovsman har Gud rätt att göra produktbeskrivningen och ge användarhandbok åt dem som befolkar jorden. Hur och om de sedan läser handledningen ger resultat på deras livsföring. Det ger effekter på deras livsmiljö. Det påverkar deras hälsa, det påverkar allt liv omkring dem. Det skapades ett rationellt universum där en lag om sådd och skörd alltid gäller. Orsaker har sin verkan och ingen verkan är utan orsak.

Han gör det hur tydligt som helst att lagar alltid gäller oavsett hur de för vilka lagen är skriven bär sig åt. Lagen ändras bara i människors riken som anpassning till ett majoritetsbeteende. När majoriteten går på en viss linje anpassas lagen till dem, oavsett om det de vill är objektivt rätt eller fel. Vad är grunden för rätt eller fel? Skaparen själv: "Jag är helig, var ni därför heliga" och skapelsens villkor. Ingen lagstiftning i världen kan ändra på det faktum att den mänskliga biologiska reproduktionen bara går till på ett sätt.

Tidigt säger Gud; allt kött får ni äta men aldrig dess blod. Miljarder intelligenta forskningstimmar har kartlagt blodets egenskaper och dess extrema smittbärande förmåga. Blodförgiftning ses inte av något som en bagatell. Så Gud säger; blanda inte ert blod med något annat levande väsens blod. Aldrig!  Han förbjuder missbruk av livsflödet. Jag är ingen läkare, men läsare och medlevare. Har läst nog med fysiologi för att veta vilka blodsjukdomar som finns och hur de sprids. HIV viruset isolerades hos en chimpans vars blod på ett eller annat sätt kom att blandas med en människas. När det hamnade i den mannens blod muterade det till den dödliga virussjukdom som nu härjar millioner världen över.

Gud säger också i klartext att man inte skall blanda olika ämnen där man ännu inte kan förutse effekten av vad blandningen resulterar i. Plaster som hyllades som en megauppfinning till människans bästa håller som bäst på att fylla världshaven med substanser som inte bryts ner på tusentals år. En dag framöver kommer ingen enda fiskebåt att längre lämna hamnen. Det finns inget liv kvar i oceanerna, och det som finns är förgiftat av blandprodukter för vilka det inte finns någon slutgiltig metod att sanera ut dem.

Katastrofer inträffar i världen. Då fylls märkligt nog kyrkorna av människor som alla söker tröst eller utlopp för sin ilska.  Antingen hötter de   nävar mot Gud: "Var höll du hus nu då" Eller: " Å Gud ge mig tröst". Men den absoluta majoriteten av dessa var aldrig i kyrkan när förkunnaren sa "av omsorg om hela skapelsen, inte bara våra särintressen, har Gud sagt: gör inte så..."

De frågar aldrig efter Gud när de levererar undermåligt byggnadsmaterial till skyskraporna som kollapsade i jordbävningen. De frågade aldrig efter Gud när de kalhögg den bergsida där sedan en lavin svepte ner och utplånade en skidanläggning och alla nöjesåkare på offpist. De bosatte sig i millioner i översvämningsområden längs floderna och drunkade när det som gjorde jorden bördig också tömde den.   De satte sig bakom ratten berusade och körde ihjäl eller totalförlamade alla utom sig själva. De kampanjade för fritt fram för droger och dör i överdoser år efter år.

Mitt motstånd är mot den dumhet som tror att vi kan göra som vi vill och låtsas som att det inte kommer att drabba mig om det visar sig gå galet. "Det händer inte mig" är världens mest utbredda myt.
Mitt motstånd mot missbruk beror på att jag har sett heroinmissbrukare dö. Det bygger på att jag jordfäst människor när de hamnat utanför rampljuset och där deras glada välsminkade kokainhöga ansikten inte längre har någon annan glans än den sista stegringens feber.
Jag har motstånd mot den alkoholiberalism  som gör det omöjligt för en människa med en genetisk benägenhet för alkoholism att hålla sig nykter.
Jag vill aldrig mer  bereda mig för en jordfästning för att tio minuter före utsatt tid behöva öppna kistan för att den dödes son kommit springande med en flaska Ballantines och begärt att få lägga den under armen på sin far med orden: " Det enda han älskade var sin sprit".

Jag vill inte ge upp motståndet mot den sexuella frihet som infekterat miljoner
män, kvinnor, och barn med allt ifrån AIDS till Klamydia.  Jag ger aldrig upp motståndet mot att människor spelar rysk roulette med sin hälsa med en revolver som har kulor i fyra lopp av sex.
Jag ger heller aldrig upp motståndet mot män som  pratar emot aborter utan att ta ansvar för sin sexualitet. Om de inte vill skörda skall de inte så.

Jag vill inte förtiga att de som är hyllade och upphöjda som symboler för konstärlighet, musikalitet och högt aktade egenskaper bara syns så länge de inte börjat skörda konsekvenserna av sin frihet. Jag orkar inte med fler långsamma långdragna sorgetimmar hos de lungcancersjuka som rökt eller snusat sig till en plågsam död.  Jag mår illa av att se lysande begåvningar försvinna från världen i förtid.

Jag vill inte mera åka till leukemikliniken och se bleka tysta barn dö  med Hodgkins syndrom. Har gjort det nog för att räcka livet ut. Det är inte deras fel att människor i generationer har sidosatt allt det som Gud har sagt om hur vi bör leva. Men de dör för att vi i en eller annan mening har satt oss över skapelsen.

Mina belackare säger att jag hatar homosexuella. Det är tvärtom. Jag vill vare sig själv drabbas av sjukdomar eller se dem göra det. När detta skrivs hyllas Tom of Finland för sin djärva konst till hyllning för de lyckliga starka män som älskar livet. Han själv, och en lång rad av vår tids mest hyllade namn dog alla av sjukdomar som är sexuellt överförda. Det är jag motståndare till. Jag vill se dem leva. Se dem vara det bästa de kunde bli som Guds avbilder. Se dem odla de tusen blommorna och istället för att kvidande dö i sarkom och emfysem höra dem sjunga 'We are the champions'. Vad är det för en frihet som slutar med att man riskerar att dö av det som man ådrog sig som ett resultat av att man älskade vem man  vill hur man vill? Lek inte med Guds skapelse!

Om jag inte älskade mina medmänniskor oavsett läggning, skulle jag inte riskera mitt namn, min heder, mina vänner, min systers förbannelser för att säga er sanningen. Då skulle jag tiga och säga, det blir nog bra ska du se, inte går jorden under inte, och nej då. Frid, frid skulle jag säga, där ingen frid finns. Jag skulle skriva om Bibeln så att det som där är rätt nu blir fel, och där det som där står som varande fel görs om till det som är rätt.

Men jag kommer ju inte undan det viktigaste. Jag är en annan syndare som alla andra men jag har haft förmånen att bli hänvisad till Jesus Kristus, Guds enfödde son. Blivit medvetandegjord om att Han har klivit in i världen för att visa på Gud, förklara vem  Gud är  och göra hela Guds vilja känd. Där mötte jag den kärlek till oss alla som jag gjort mig tillgänglig för, och som är mitt hopp och min enda längtan att leva i. "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare." Jag är inte en kristen på mina meriter, utan på hans.

Den kärleken till mig gör att jag har respekt för allt Han säger och är. Jag lever med den och i den. Jag tafflar mig, säger saker på fel sätt, tar i för mycket ibland, är för ordrik och för vass ibland, jag korrigeras av hans Ande  jämt. Men när ni ber mig sätta Kungens regeringsförklaring åt sidan och riva upp hans lag för det totala livet, så kan jag inte det.  Det skulle kosta mig det liv som Han dyrt har köpt åt mig med sitt blod. Han har aldrig gjort mig något ont, han har aldrig svikit mig. Han sätter aldrig en falsk anklagelse på mig, de som är berättigade är illa nog. Men med dem träder jag inför Hans ansikte så ofta jag påminns.

Någon frågade hur jag pallar med dessa anklagelser. Mitt svar är enkelt: jag vet mycket värre saker om mig själv än någon av dem nånsin kan formulera.

"Jag får höra: Nu har du gjort dig omöjlig på Åland. Stick. Du har nog slängt igen en massa dörrar som förut var öppna."

Nå jo. Men jag ser också vilka som är Jesu vänner. Vilka som har respekt för Gud, vilka som tar sin tro på allvar. Och när allt har sagts och gjorts så är det där inför Hans ansikte som jag får fortsätta avlägga min bekännelse: "Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld". 

Hela Ålands mängd av materiella och immateriella tillgångar väger vid den jämförelsen inte nog för att få en brevvåg att registrera något alls. Om jag måste buga mig för majoriteten, och säga tack och adjö åt Honom som är mitt hopp och min bekännelse då har ingenting något som helst värde.

Jag känner bara människor. Antingen de som säger: "Gud ske din vilja, eller de som framhärdar i att säga "ske min vilja".

Så länge jag andas tänker jag smyga mig in i Getsemane och se Honom svettas blod i nöd, sorg och ångest över den värld som är Hans. Jag hör Honom säga: "Fader ske din vilja". Jag är en av alla Hans vanartiga men ändå älskade söner. Jag kan inte annat än stämma in med Honom.

Teddy Donobauer
Share:

"Det kristna kärleksbudet - i rövarhänder"

"Det började som en skakning på övre däck"... Nå nä..

Det började med en serie åsikter om  den finska lutherska kyrkans ställningstagande i frågan om samkönade äktenskap. Det fortsatte med att samma kyrka ännu sa nej därtill. I nästa ögonblick agerade femton namnkunniga av kyrkans personal och präster för att skynda på en process inom kyrkan för att ändå så fort som möjligt rallarsvinga sig igenom det motstånd som ännu finns hos de som är kyrkans bas, dess medlemmar. I syfte att inte förlora trovärdighet i världens ögon måste vi snabbt se till att alla som vill skall få kyrkans välsignelse.

Man kan få intrycket att kyrkan alltså tror att man blir bättre på att hoppa höjdhopp om man sänker ribban. Hur många människor är egentligen homosexuellt lagda? Hur många av dessa har minsta intresse av kyrkan? Går de i kyrkan? Generöst tilltaget  kan det aldrig röra sig om mer än några få.
För att få landet och folket att på nytt komma till kyrkan behövs det alltså att kyrkan nu tar steget fullt ut i det kristna kärleksbudets anda och godkänner samkönade äktenskap.

På sociala medier gick vågorna höga. Baneret under vilket 'alla' samlades var direkt. 'Störst är kärleken'. Tätt följt av 'Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att ingen skall gå förlorad utan ha evigt liv." Varifrån har de nu fått dessa vackra tankar? Jo det har de hört i kyrkan, De kan också ha läst det i bibeln. I första rummet är bibeln ett bibliotek av 66 böcker författade över en tidsrymd om 1500 år i olika delar av Israel och nuvarande Turkiet av 40 olika författare. Det handlar då i första rummet om litteratur av människor som skrev hela meddelanden med början, mitt och slut, med sammanhängande tema och med avsikt att förmedla något till eftervärlden.

Alla hade det gemensamt att de trodde att det var deras uppdrag att i klartext tala det som gavs dem av den Gud de var beredda att ge sina liv för. Deras uppsåt var att lyssna, höra och lyda. Skriva utifrån sina mänskliga förutsättningar och utifrån sin språkkultur och sin referensram. Visst! För om ordet inte blir verklighet i den som får det är det bara ord. Men ingen skrev vad de själva tyckte kunde passa.

Johannes, den ene av ett brödrapar i Jesu lärjungaskara fick tidigt namn om sig att han var 'kärlekens apostel'. Han omskrivs som den som närmast vinnlade sig om att hålla sig nära Jesus, och hans berättelse om den som han lärt känna så nära, är det vi kallar Johannes Evangelium. Det är han som skriver det som kallas 'lilla bibeln' Johannes 3:16 (Det är inte bibeln som gör den reduktionen) Han skrev 21 kapitel som omspänner hela Jesu officiella liv och undervisning under tre år, samt Jesus slutliga konfrontation med både den judiska lydstaten och det väldiga romerska riket. Hur det gick och vad som hände sen upptar hela texten. Johannnes skriver i det näst sista kapitlet varför han skrev: "Många andra saker kan berättas om vad Jesus gjorde, men som inte är skrivna i denna bok, men det som är skrivet skrevs för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son och att ni som troende skall ha liv i hans namn."

Så planen är klar. Allt som står i den här boken har ett enda syfte: att berätta den del av storyn som är en kristen tros bas. Det är alltså ingen samling löst hopslängda aforismer, tänkespråk eller strödda tankar. Det är en biografi, en livsberättelse i sin helhet. Det är ingen legolåda för småbarn att bygga ordslott med. Det är något helt annat. För att ha lov att citera något alls ur den måste man veta vad man läser. Om man vill använda sig av en lösryckt mening  och ge den ett annat innehåll än författaren avsåg begår man det som kallas 'stöld av immateriell egendom' . Om man dessutom avsiktligt ignorerar den så kallade kontexten gör man sig skyldig till vad som omedelbart skulle tillrättavisas om man gjorde det i ett vetenskapligt arbete. Källhänvisning tack!!

Med ingen annan text i världen förfar man som med bibeln. Det är som om hela bibeln lagts i dokumentförstöraren, strimlats till tunna strimlor och hällts ut på en sopptipp. Där hittar någon en remsa med texten 'Störst är kärleken" och påstår omedelbart att detta är allt som stod i boken!

Ursäkta? Ett mera ohederligt sätt att behandla en boktext finns inte. Men den metoden omhuldas alltså av dagens kulturella elit, och är också Borgå stifts handlingssätt. Möjligen även dess enda bibelsyn.

Kärleksbudskapet påstås alltså vara det enda som skall vara kvar av tusentals sidor text vars syfte det var att förmedla den ende oföränderlige barmhärtige Gudens vilja, kärlek och regelverk för den värld som Gud skapade. Vars början och slut han har bestämt och vars villkor för en bestående existens han angivit i klartext. För alla tider. "För i Honom finns ingen växling av ljus och mörker. Han är den samme igår idag och i morgon."

Vad är då kontexten ur vilken kärleksbudet i den lilla bibeln är lösryckt? "Så djupt älskade Gud världen att han gav den sin ende Son så att var och en som tror på honom inte skulle gå under eller förgås utan ha evigt liv. 
För Gud sände sin son till världen, inte för att döma världen men för att (hela) världen skulle bli räddad genom Honom. Den som tror på honom är inte fördömd, den som inte tror på honom är redan fördömd för att han inte tror på den enfödde Guds Sons namn. 
Och domen är denna: ljuset har kommit in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar är av ondo. Alla som gör det onda hatar ljuset och gör allt för att inte komma till det för att slippa få sina gärningar avslöjade. Men den som gör det rätta kommer till ljuset så att det denne gör skall klart synas vara i Gud."

Efter vilka kriterier är den första meningen i stycket mindre väsentlig än resten?  Med vilken moralisk, etisk, litterär eller juridisk rätt väljer man bort allt det andra?   Av vilka intellektuella skäl ifrågasätter man Johannes ursprungliga mening?  Vilken "kontext" kan rättfärdiga den sax som klipper av rosen och förnekar busken?

Johannes har mer att säga: "Den som Gud har sänt talar Guds ord, det Anden ger är inte snålt tilltaget. Fadern älskar sin Son och har givit allt i Hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv, den som inte tror på Sonen skall inte se livet utan Guds vrede förblir över honom."

Fadern dömer ingen utan har överlåtit all dom åt Sonen så att alla skall visa Sonen ära så som de ärar Fadern, den som inte ärar Sonen ärar heller inte den som har sänt Honom. Sannerligen säger jag er att den som hör mina ord och tro på den som har sänt mig har evigt liv, denne kommer inte under dom utan har övergått från död till liv."

Jag har kommit i min Faders namn och ni tar inte emot mig, men om någon annan kommer i mitt namn då kommer ni att välkomna honom. Hur kan ni tro som eftertrakar berömmelse från era likasinnade medmänniskor och som inte ens söker den ära och härlighet som bara Gud kan bestå er med? Tro inte att jag skall stå som er anklagere inför Fadern, det är Moses som anklagar er, den som ni satte ert hopp till. Om ni hade lyssnat på Moses skulle ni tro på mig för han talade om mig."

"Lagen kom genom Moses, men nåden och saningen genom Jesus Kristus." Jag har inte kommit för att ta bort lagen, utan för att uppfylla den. Jag säger er att inte en prick av lagen skall förgås."
(det sista från Matteus, medbroder till Johannes)

Med vilken rätt gör vi anspråk på Guds kärlek? Genom att förstå varför den behövdes. Att den är gratis för att någon betalt priset för den. Hur kan vi separera kärleken på det mänskliga planet 'Du skall älska din nästa så som dig själv" från sin förled: "Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din kraft och allt ditt förstånd?"

Med vilken rätt kräver vi det ena och förnekar det andra?

Det påstås att alla har rätt att leva som de vill. Men det gäller bara dem som samtiden anser ha den rätten. Den enda rätt vi har inför Gud är denna: "Men åt alla dem som tog emot honom, som satte sin tilltro till Hans namn, gav han rätten att kallas Guds barn. Åt dem som är födda inte bara genom blodlinjen eller den fysiska formen baserad på mänsklig vilja, utan födda av Gud. .. Om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike."

Men, men! skriker man från alla håll och kanter: Det står ju att störst av allt är kärleken! Och vi har rätten att definiera vad kärlek är utifrån vårt eget gottfinnande!   Nå nä. Återigen har ett annat av Guds ord hamnat i rövarnas händer och ligger blåslaget och blodigt i rännstenen.

"Kärleken är tålmodig och mild, den är inte avundsjuk eller högmodigt skrytsam (inte full av 'pride') den är inte heller arrogant eller oförskämd, den kräver inte att få saker och ting på sina villkor, är heller inte lättretad eller full av bitterhet, den gläder sig inte åt det onda, men har sin glädje i vad som är rätt. Kärleken bär allt, hoppas på allt, är uthållig under alla förhållanden....Så är då dessa tre av bestående värde: tron, hoppet och kärleken, bland dessa tre är kärleken den största."


När jag gick in i  diskussionen på sociala medier och sa detta om att ingen har rätt att rycka lös ord ur bibeln till försvar för det kristna budskapets raka motsats, fick det ett gensvar som var överväldigande. Över hundra personer anslöt sig till en skallgång där de istället för jakthorn använde sig av mantrat 'det kristna kärleksbudskapet' för att demonstrera exakt hur detta kärleksbudskap hade trängt ner i dem. Ingenting av ovanstående finns hos en enda av dem som påstår sig veta vad det är.

Istället visade de sig att de alla hängde på och accepterade att jag utmålades som 'homofientlig', vilket med dagens språk är på par med homofob, islamofob, xenofob etc etc. De bär alla falskt vittnesbörd om mig och min faktiska ståndpunkt. De hävdar att jag dömer dem fast jag i klartext sa att om vi inte hörsammar Guds ord är vi alla dömda. De öste invektiv över mig och dem som försökte säga emot. De visade med all önskvärd tydlighet att det är rätt i deras ögon att förkasta hela Guds ord och alla som står upp för det.

En del av dem går varenda söndag i kyrkan och läser trosbekännelsen. Visserligen tiger eller mimar de bara alla de delar som de inte längre anser att en vetenskapligt bildad människa kan tro på, men de går fram till nattvarden som de heller inte tror på i någon biblisk mening och betalar säkert trofast sin kyrkoskatt.

Men när jag inisterar på den att sista delen i trosbekännelsen är  lika sann som 'Så älskade Gud världen', nämligen "Sittande på Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda" då är det fullt legitimt att skylla budskapet på budbäraren och kasta sig över honom med alla tillhyggen. Tysta helst. Tvingas att tiga. För deras kärlek till sin sanning är intolerant mot all annan.

Jag påstås stå för en ideologi och bibeltolkning som den moderna människan har vuxit ifrån. Att jag vill vrida klockan tillbaka tusen år. Tvärtom. Jag vill vrida fram till den dagen då Han som är Guds kärleks främsta exponent  kommer tillbaka till sin egendom. "Människosonen skall komma i sin Faders härlighet tillsammans med sina änglar och då skall han belöna varje människa efter sina gärningar" . "Då skall en förfärlig tid randas, en tid vars like icke har funnits, men de skall bli räddade vars namn är skrivna i boken. Många skall uppstå från de döda, några till evigt liv och några till evig smälek. De som är visa skall skina som som himmelens ljus, och de som har omvänt många till rättfärdighet skall lysa som stjärnor."

Hur kan en intelligent människa tro att Kristus kommer tillbaka? Det handlar inte om intelligens. Det handlar om den tro som en gång för alla är given åt de heliga. Detta var kyrkans tro i tvåtusen år. Den överges först under de senaste 80-100 åren av den nutida kyrkan till förmån för den intelligens som sätter människan själv som mått på Gud.

Där Gud skapade människan till sin avbild har nu den fallna människan skapat Gud till sin egen. Och vränger Guds kärlek till att licensera vad Gud förbjuder: "Du skall inga andra Gudar ha vid sidan om mig".  Gud är kärlek, men de vill ha det till att 'min uppfattning om kärlek är Gud'.
Det är dock mera tveksamt om det har förändrat Gud eller Guds ord en enda millimeter. Om kärleksbudet som alla menar sig ha monopol på att uttolka  inte är mera värt än som syns idag då är det ännu i rövarhänder.

En man gick till Jeriko från Jerusalem, blev överfallen, blottställd och halvt sönderslagen, lämnad för död vid vägkanten. En präst kom längs vägen, såg eländet och passerade förbi på andra sidan vägen.  En tempelansvarig  gjorde likadant. Sen kom en man från det avskydda folket utanför den egna sfären, han hade barmhärtigheten kvar och förband därför den slagne med steriliserande och välgörande medikamenter. Lade honom på sin åsna och förde honom till vård hos en krögare. Han betalade vad det kostade och lovade återkomma med mer betalning. 

Det krävs ingen kärlek alls att jama med i kören 'korsfäst korsfäst', det krävs kärlek att säg stopp, hit men inte längre.

"Den som älskar Gud håller hans bud." Men i många stycker felar vi ju alla. Jag med. Men majoriteten bryr sig överhuvudtaget inte om att ens försöka. Och för att undkomma alla buden skriver de om bibeln för att passa sin livsföring.

"Vi skall alla stå inför Kristi domstol så att var och en skall få det goda eller onda som den har gjort i sin kropp."  Man kan göra det medan det ännu finns tid att vända om, sen är det för sent.
"Vi skall alla  stå inför Guds domstol ty det står skrivet, Så sant som jag lever skall varje knä böjas inför mig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall avlägga räkenskap inför Gud"

När bibeltexter läses i kyrkorna så säger man efter var text, 'Gud vi tackar dig, eller Kristus vi tackar dig'. Det är tveksamt om det idag är mer än en tom fras från de flestas läppar. Till stor sorg för kyrkans Herre och Frälsare. "Skall människosonen när han kommer finna tro på jorden?"

Jag tror, Herre, hjälp min otro.

Teddy Donobauer  28 Februari 2017


Share:

Kvinnor skall tiga i församlingen... eller?


"Den där Paulus, han var ju inte riktigt avnavlad.
Nä,den kan jag inte med. Jesus lyfte fram kvinnorna, men Paulus, han förtryckte dem. Paulus förstörde Jesu budskap."


Se där axplock ur floran av mer eller mindre vanliga påståenden från både kyrkfolk och utomstående. Vet de ingenting om bibeln så vet de åtminstonde allt om dess tillåtande av slaveriet och påstådda kvinnoförtryck.

Det olustiga i det är påtagligt. Det är som om en människa skulle slita handbromsspaken ur en bil, springa ut i folkmassan och hävda att denna losslitna spak är hela bilen. Skulle någon människa ta sig före att behandla någon annan litteratur på det sättet skulle kritiker snart påpeka det otillbörliga i den sortens tolkning. Men med bibeln har det aldrig funnits några gränser. Fragmentering, sönderstyckande och godtyckliga val av vad som passar är snarast standard. Mycket starkt underblåst av kyrkan själv genom att reducera helheten till 'dagens text'.

Så hur kvinnofientlig är Paulus då, om man nu låter hela bilden framträda? Höra på allt han har att både säga och göra i möten med kvinnor?

Först ett ord om Paulus plats i sammanhanget: han räknas bland apostlarna, dvs de sändebud till hela världen vars mission är att göra Jesus känd, förstådd och mottagen. Han ser sig som en senkommen och 'minsting' i skaran. Men han vet att hans kallelse till uppdraget är lika fast som någon av de andras. Han har till och med ett personligt tilltal att falla tillbaka på. Han är betrodd att var Jesu egen vittnesbärare och kan säga: "Jag har från Herren mottagit vad jag förmedlar." Att han som inför den uppståndne Herren legat på sitt ansikte i tillbedjan och ödmjukhet skulle avsiktligt ha förvrängt samme Herres budskap saknar all trovärdighet.  Dessutom är han den 'lärare' som först har blivit uppfylld av just den Ande som Jesus hade utlovat och vars uppgift det är att 'ta allt det som jag har sagt och förklara det för er'. Den som påstår att Jesu ord slutade i och med evangelietexterna vet helt enkelt inte vad han pratar om och kan inte ens läsa.

Paulus kommer in i den nya tidsålder där ett fundamentalt profetiskt skeende ägde rum: "Det skall ske härefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, och ynglingar skall se syner... Och det skall ske att var och en  som på den dagen åkallar Herren skall bli frälst." 


Mera inklusivt kan det inte bli. Samma Ande över människor oavsett kön, ålder eller annan status än ett behov av att bli frälst från det tillstånd av främlingsskap från Gud  som i alldaglig mening kallas 'synd'. De som åkallar Gud om räddning får del av Guds ande. Det är det som först sker på pingstdagen och sedan varhelst en människa omvänder sig till Gud.

Utan urskiljning eller hänsyn till kön, ras, social status är Guds gåva given till de som vill ta emot den och leva i konsekvensen av den förvandling som det medför. Och helt följdriktigt vet Paulus att förklara att när det gäller tillhörigheten i den nya kroppen så är det här inte längre fråga om något annat än att vara 'ett med Kristus'. Det finns alltså inte olika villkor för män och kvinnor vad det gäller delaktighet i Herrens gemenskap.

Men församlingen har ett uppdrag på jorden. Att göra Kristus trovärdig och känd överallt. Det gör den genom att Kristus utrustar den men gåvor. 'Vi har alla olika gåvor allt efter den nåd som har blivit given'. Dessa gåvor skall sedan utövas i enlighet med den tro som brukaren har.  Paulus avslutar Romarbrevet med en rad hälsningar:'Hälsa Prisca och Akvila mina medarbetare i Kristus' (maka-make team) som tillsammans undervisade  den alexandrinske lärde Appollos, 'Febe, er syster som är församlingstjänare i församlingen i Kenkrea', hälsa 'Maria som arbetat så mycket för er'.  'Hälsa Tryfena och Tryfosa som arbeta i Herren','Hälsa Persis, den älskade systern som har arbetat så mycket i Herren. Hälsa 'Rufus och hans Mor som också har varit som en moder för mig.'
Under sina resor mötte han kvinnor i olika 'andliga tjänster'. Lydia, en väl beställd kvinna som lyssnade till Paulus och öppnade sitt hjärta för budskapet och lät döpa sig med hela sitt husfolk och erbjöd (med visst tjat) Paulus att bo där under sin vistelse. På plats efter plats anslöt sig 'många av de främsta kvinnorna' till Paulus. Mer kvinnoförakt än så hade han inte.
På sin resa mot Jerusalem och tillfångatagandet stannade han till hemma hos den forne diakonen från Jerusalemförsamlingen som sedan sitt äventyr med den etiopiska hovmannen blivit en stadgad och gift man och som  var far till fyra döttrar som alla 'profeterade', men knappast med stängd mun!

Att Paulus hade en negativ kvinnosyn kan då knappast utläsas av hur han både handlade och talade.  Men så är det ju detta med vad han säger i sina  brev till  Timoteus och till Korintförsamlingen. Dessa brev innehåller specifika svar på eller inlägg i samtal om de faktiska situationer som där råder.  Korintförsamlingen har  ett antal egenskaper som alla sammantaget kan beskrivas som 'vildvuxna'. Det är då inte ett bra förvaltande av Guds ord att göra undantagen och de specifika missförhållandena till en generalplan som i och med detta gör alla till måltavla.


 På snart sagt alla områden rådde kaos i dess inre ordning. Sexuella beteenden av ett slag som Guds lag inte tillåter, vanhelgandet av nattvarden, interna stridigheter som ledde till att syskon drog varandra inför världslig domstol, underligheter som att folk trodde sig kunna påverka de redan döda  genom att döpas i deras ställe etc etc.. gudstjänsterna saknade den ordning som kommer av frid och kärlek. I det sammanhanget undervisar han dem om vad församlingen är. Eller borde vara. Alla kan delta, alla får bidraga till allas uppbyggelse. ALLA. "Ni kan alla profetera, men profeterna skall vara innebördes ansvariga för sina gåvors utövande." ( Hur profeterar man med stängd mun? Om ordet profemi betyder 'utsäga, uttala.) Men det fanns ganska specifika problem. Några använde gudstjänsttiden till meningslöst pladder som borde höra hemma någon annanstans.


'Jag tillåter inte kvinnor att tala, om de har något att fråga om, skall de hemma fråga sina män.'  Detta sagt i svepet där han först har sagt att ' om någon kvinna profeterar eller ber ' så skall hon också uppträda värdigt och med dekorum. Den tiden var det utan tvekan att ha huvudet täckt.  (Kravet på huvudbonad under den svenska frikyrklighetens storhetstid ledde till varianter som var raka motsatsen till täcka, de var ofta vedervärdigt otäcka) Tror ni att han led av schizofreni och bipolär sjukdom när han i samma brev kan säga desa två saker i samma sammanhang?

Således  mest sannolikt att det handlar om kvinnor som i församlingen under den heliga sammankomsten dryftar ärenden av 'hemma hos' karaktär som inte har uppbyggande funktion när de kommer samman till gudstjänst. I övrigt gäller att 'var och en har en nådegåva' som är till för allas väl. Där är det ingen skillnad på kön. För den som är i Kristus är en 'Ande' med Honom oavsett kön.

"Jag tillåter inte att kvinnor har auktoritet över män' . Den kristna församlingen har ett ledarskap av människor som lever i gemenskap. Inga ensamhärskare utan gåvor givna till församlingen för att den skall vara försedd med 'herdar, lärare, evangelister, profeter och apostlar'. Herren kallade män, det behövdes, kvinnor följde utan att behöva kallas. Kallelse till tjänst baserades inte på deras kön utan på deras relation till sanningen själv. Varför var det männen som kallades att bära ansvaret. Obs inte  ha makten utan ta på sig tjänandet!

Genom vem kom synden in i världen? Genom Eva är standardsvaret efter två millenia av felaktig undervisning från ett patriarkat utan Fader. Guds ord är entydigt: "genom en enda, genom Adam kom synden in i världen'. Eva blev bedragen, inte Adam. Han valde att mot bättre vetande ta det förbjudna, och det är honom Gud frågar efter ända sen dess. Och Adam fortsätter att smita undanansvar men har gärna makt. 'Jag sökte efter en man att stå i bräschen, men jag fann ingen, då kom min egen arm mig till hjälp'.


Eftersom Guds gåvor inte är könsbundna finns således inga hinder för att Gud utrustar kvinnor på samma sätt som män. Vilket ideligen sker, inte minst för att männen sviker kallelsen och håller sig undan på travbanan, hockeyföreningens årsmöte eller pubrundan med polarna. Våra kyrkor är utarmade på män som tar ansvar. Att en del av dessa sedan sitter i ett hörn och ifrågasätter om kvinnor skall predika är bara för mycket. 'Om lärjungarna tiger skall till och med stenarna tala"

Om kvinnor skall leda skall de precis som i fallet med män, vara Kristi lärjungar, vara väl hemma i Skriften, bära andlig frukt, vara ansvariga tillsammans i ett kollektivt ledarskap och leda fåren dit Herden pekar.  Gör de inte det är de lika värdelösa som de män som inte heller gör det. Att koppla 'tjänstduglighet' till kön är lika begåvat som att tro att den som föds i ett garage är en bil. Det enda som är avgörande är om Kristus har anförtrott sig åt den människan. Har Han det syns det på den personens livsföring och helighållandet av Kristus i allt den företar sig. Om Kristus inte blir synlig i den människan är det egalt vad utbildning, kön, prästvigning, universitetpoäng den har.

Det är inte en fråga om vad kön den har som håller fram ett glas vatten till en som dör av törst. Bibeln är full av exempel på där kvinnor utrustas till att göra det som män vägrar göra.
Allt ifrån Deborah som i sin andliga klarsyn kallar den unge mannen Barak till tjänst till de som först besöker den tomma graven, till de som samlas till bön inför pingstdagens under, till tjänst i alla guds församlingar.  Den är också full av exempel på både män och kvinnor som gjort sig själva viktigare än Gud och hans ord, och som på grund av sin ovilja att själva leva rättfärdigt förleder människor. Ahab har sin Jezebel. Och mannen Diotrefes är lika stor usling som den kvinnan Jesebel som en av församlingarna i början av Uppenbarelseboken är drabbad av.


Så länge män är män enligt de specifikationer som ges av Paulus så är en viss ordning fastslagen. Om de älskar sina kvinnor så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig för henne så kommer de att underorda sig sina män därför att det är rätt i Herren. Underordnande kan aldrig krävas, det måste förtjänas. När män som uppträder som härskare, som tyranner, som 'besserwisser' utan faktisk insyn och kunskap i det varom de talar har de varken män eller kvinnors respekt. Vår stora historiska tragedi är att vi accepterat kyrkligt ämbete som garant för andlig status. Det har kostat Kristi församling oerhört elände.

Där män inte böjer sig för Kristus kan de inte begära något företräde för någonting eller någon. Inte heller kan kvinnor som tror att ' halva himmelen är vår', dvs att den skulle vara könskvoterad, ha minsta anspråk på Guds rike. Det riket består inte i ord utan i rättfärdighet.

Blir kvinnan frälst genom att föda barn? Man kan få det intrycket av Paulus när han säger så här: (1917) 'Dock skall kvinnan under det att föder sin barn vinna frälsning om hon förblir i tro och kärlek och helgelse med ett tuktigt väsende'   Hm?  Har alltså den gode brodern plötsligt tagit avsteg från sin insikt om att vi är frälsta genom tron och den oförtjänta nåden och faktiskt hävdar att det för kvinnors del är frälsning genom gärningar? Och vad med alla barnlösa?   Se där, vi förstår hur Petrus kunde säga "att vår broder Paulus säger ett och annat som är svårt att förstå, och som obefästa människor vränger till och missförstår sig själva till fördärv."

Nå nej, frälsning genom gärningar är det inte fråga om, inte ens den enskilda kvinnans barmafödande. Barn är Gudgåvor, kvinnors höga delansvar i tillvaron är just barnen och deras vård och uppväxt. Timoteus saknade som så många andra andligt närvarande far, det var hans mor Lois  och mormor Eunice som var befästa i en tro som Timoteus också tillgodogjort sig. En tro som helt och enbart baserades på det budskap som Paulus förklarade med de helga skrifterna. "Ett barn blir oss fött, en son blir oss given."
Så hur hänger det ihop med frälsningen  och barnafödande?  Den gängse översättningen är kanske tokot? Paulus använder 'teknogonia' , 'barnfödandet' bara här. Ingen annan använder det heller i nya testamentet. Här är en utbroderad expansion av en annan och fullt sannolik tolkning av grundtexten.

"Oaktat  (barnafödandets välsignelse eller förbannelse efter syndafallet) finns inget hinder för kvinnors frälsning då de blir frälsta genom att fortfara i tro och kärlek och helgelse med den självkontroll som är Guds andes gåva till oss alla, ja verkligen räddade genom det barnafödande som gav oss den enfödde Jesus, gudabarnet."


Jaha, så Paulus är kvinnofientlig. Han förtrycker kvinnor. Han tvingar dem att tiga. Den värld han skriver i och för var kvinnofientlig, det Paulus gör är raka motsatsen, han tillkänner kvinnor status och jämlikhet inför Gud och Kristus som skiljer sig markant från allt i hans samtid. De 'krav' som ställs på kvinnor är varken högre eller lägre än de som ställs på män, men de är annorlunda. Och de relateras till Adam och Eva och det som skedde i begynnelsen. Bryr man sig inte om helheten i skriften kommer man aldrig att fatta det.

Men en författares text gör anspråk på att bli läst i sin helhet. Det var det längesedan kyrkan gjorde. Resultatet är att den räds, förminskar och bländar ut Paulus och låter förtalet av honom normera människors uppfattning om Bibeln.

Och hur kommer det sig att den vrångbilden av Pauli inställning blivit så djupt rotad? Det har använts som vapen av patriarkala bevakare av 'manlig' hegemoni. Alltså har det passat som hand i handske för partsintresset att bevara kyrkan  som enbart mäns spelplan.  Alltså har deras manlighet satts över ordets tydlighet. Och den andra anledningen är att det med tidens gång har blivit en lättvindig undanflykt från att ta det övriga innehållet i Guds ord på allvar. Man använder 'Kvinnan tige' som måltavla och dödar budbäraren för att slippa höra hela budskapet.

"Ve den skändliga"


Teddy Donobauer


Share:

Mest lästa

Senaste inlägg