Blogtext: "Kristen Pride?"

Kamikaze!

Under andra världskriget blev japanska stridsflygare fruktade för att de inte bara fällde bomber ur alla vinklar utan också valde att bli bomber själva genom att med sina fullastade plan dyka rakt in i de fientliga fartygen med den egna döden som en del av strategin. Plan, pilot och pyroteknisk last blev en hammare med förödande effekt. Banzai!

Jag känner mig något som en sådan kamikaze pilot inför denna blogtext. När jag tidigare har yppat några av dessa åsikter har jag förlorat hundratals 'vänner' på sociala medier. Känslan av att vara 'motvalls' är stark. Och naturligtvis frågar jag mig vad jag vinner på att inte flyta med strömmen. Jag får ju bara s k skit för mina ståndpunkter. Jag kanske inte vinner något alls. Troligen påverkar mina ord inte mer än en handfull människors tillfälliga uppmärksamhet. Sådan är den nutida tankevärlden. Om jag nu inte anser att det jag gör ger mig något utom fler bekymmer, varför gör jag det? Borde jag inte vara mer aktsam om mitt skinn, mitt tveksamma anseende, mina övertygelser än att låta dem löpa gatlopp? Som alla andra människor söker jag med ljus och lykta efter svaret: vem kan man lita på?


Jag har med absolut övertygelse modet att säga att jag har funnit en sådan.  Det räcker för mig om jag får Hans erkännande för att jag ställer mig upp och höjer min röst. Får jag det inte, måste jag ändå göra det för min egen skull. Om jag skulle tiga skulle en eld i mig förtära mig inifrån.

För att försvara 'Pride' och fortsätta att låtsas att det är en 'kristen' dygd att göra det måste man göra följande åverkan på det som är all kristen tros  fundament.

Man måste koppla loss kristen tro från de heliga skrifterna som sådana och endast ha kvar ytterst små fragment, fragment som godtyckligt väljs av dem som är väl medvetna om att det som den kristna kyrkan till för några decennier sedan höll för sant, omöjliggjorde att kyrkan gav ens en handsbredd utrymme åt 'Pride' i någon som helst form.


Priderörelsen och alla dess försvarare måste göra följande våld på de heliga skrifterna:

1 Den måste förneka att Gud Skaparen har gjort sitt verk fullkomligt och att Guds avbild på jorden är Människan, skapad till man och kvinna. Den ursprungliga skapelseordningen följer som en röd tråd genom den historiska försoningshistorien och samma grundtes om vad som är Guds vilja upprepas i båda förbundstestamenten. Hela skriftens sammanlagda förståelse är denna, människan är man och kvinna och släktets överlevnad hänger på den biologiska ordningen.


2 Den måste förneka att syndafallet är och var en omstörtande start på ett omfattande förfall, inte början på en lysande evolution. Priderörelsen förfäktar att den har en progressiv och människovänlig syn på individens frihet och att övergivandet av 'moraliska protokoll' är en frihetsyttring. Bibelns budskap är raka motsatsen: förfallet i de mellanmänskliga relationerna är progressivt på samma sätt som förstörelseprocessen i ett ruttnande ägg, det är visserligen en slags utveckling, men knappast åt rätt håll. Dessutom pågår en gradvis degeneration av människan som sådan. Genetiskt, biologiskt och moraliskt förfall.

"Det Gud har sammanfogat, skall människan inte åtskilja"
har priderörelsen gjort till sin måltavla och arbetar aktivt för att allt skall fragmenteras och individualiseras. Det ger sken av att vara befriande 'normkritik' men är i själva verket enbart en långt gående upplösning av fundamentet för ett fungerande samhälle.

 Ingen av Guds ordningar får bestå, undergången tecknas i multicolor. Och kyrkorna som saknar förstånd hyllar dårskapen. De viftar med en kastrerad regnbåge. Den har som mest 6 färger, inte de sju. Den sjunde är konungens färg, den har de eliminerat. Det är nämligen viktigt att konungen inte längre får komma till tals, för ett maktord från Honom slår undan fötterna på hela priderörelsen. Att de valt just regnbågen som symbol är i sig ytterst komiskt. Den är nämligen först då en del av vår miljöbild när Gud har dömt det som är synden och det enda den säger är nästa påföljd till dom inte kommer att vara en flodvåg.

Att missförstå detta är oförlåtligt för de som hävdar sig vara kristna. Det är vad som generellt menas med 'tolkning' numera;  att genom verbala krumbukter tömma texten på sitt innehåll.


3 Den måste förneka att Gud är den samme från evighet till evighet och att Hans ord gäller för all tid.  Gud måste visa sig vara anpassningsbar till våra föränderliga normer, annars får Gud vackert ge sig av. För det är inte Priderörelsens budskap att:  "ske din vilja, inte min." Tvärtom det är människans egen vilja som Gud skall instämma i. Hur dessa som kallar sig kristna förhåller sig till "Fader vår" är sannerligen en gåta. Men hyckleriets ansikte är aldrig så fagert som när det uppträder i klerikala ornat. Alla de lagar som gavs av Gud är inramade av Guds egen heliga karaktär och väsen.
"Ni skall vara heliga, ty jag är Helig." Lagarna gavs för att människan, som bara är gäst och främling i Guds värld skulle kunna leva i den världen utan att landet skulle spy dem ut. Om de orenade landet genom att leva på tvärs mot dessa, ägarens föreskrifter, kan de som släkte, som folk, som politisk enhet inte överleva. Världshistorien visar hur det över tid alltid har gått likadant för det ena s k civiliserade samhället efter det andra. Priderörelsen bidrar aktivt till att utplåna även denna sin egen kultur. Och kyrkorna jamar med. O sankta simplicitas! 


När slutade Gud vara Gud?

4 Den måste förneka att det är någon fara på taket när man av syndakatalogerna gör pappersmassa och drar löje över "de konservativa" som envist säger: gör inte så om ni vill leva.


"Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.  Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,  kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud   och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!"  Nej, nej säger kyrkorna idag: vi skall gå i samma tåg som de, för de är ju alla av samma skrot och korn som vi. Vi hyllar insikten om att det inte finns någon skillnad mellan den troende och den icke ännu troende. Alla är vi Guds barn."Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.  Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen.  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt."  
Behöver det påpekas att Högmod är detsamma som "Pride"? Och att högmod alltid går före fall?

5 Den måste förneka att människan är en syndare som måste bli räddad från sin synd och sina synder tillika. Den enda synd som ännu finns kvar att tala om är, förvänt nog, deras synd som inte godtar att synden upphöjs till norm och att man skriver om sin troslära till att högakta syndaren medan den ännu håller fast vid sin rätt att synda. "Ni är kärlekslösa, säger de, ni skall älska till och med era fiender, för Gud är kärlek!"  Det de naturligtvis bortser ifrån är att kärleken är stor just för att den är villkorad.  Det vill säga den är till för att rädda de som var förlorade, redan förlorade, och att den kärleken är till för att befria dem från det som gjorde att de var förlorade: deras 'pride'.

Ingenstans blir dessa förfäktare för Guds ordets demontering mer fingerfärdiga än hur det misshandlar centralpunkten: "
Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd,  för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv.  Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.  Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.  Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda.   Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas.  Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."


 De hävdar 'älska' som gyllene regel och påtvingar Gud sin egen definition av detta ord, det betyder "allt vad du har lust till är kärlek", men ignorerar både tron och domen som är den inramning i vilken kärleken alltid är förankrad. Guds kärlek är något helt annat än kärlek ur den fallna människans synpunkt. Guds kärlek har inga likheter med det som paraderar under Pride flaggan. Det är olyckligtvis samma form på ordet men meningen är en helt annan. Förföraren och den sanne älskaren använder sig båda av frasen:"Jag älskar dig!"

När dessa "klipp och klistra" artister citerar "Kärlekens höga visa" från 1 Korintierbrevet ignorerar de i princip alla kvalificerande inslag i texten. Som: "kärleken söker inte sitt, kärleken gläds åt rätten, kärleken förhäver sig inte.." etc  Dvs allt det som Pride står för är raka motsatsen till Kärlek sådan den är definierad i Guds ord.  Det måste vara väldigt konservativt att insistera att ord inte betyder vad jag vill att de skall betyda utan bara har den innebörden språkets upphovsman givit orden. "Jaja, men det är  bara din tolkning!" Så lätt gör de det för sig..

6 Den måste förneka de insikter om vart ett moraliskt förfall av detta slag med automatik för. Följande  delar av Guds ord får inte citeras och får inte användas emot dem. Hävdar de. Dock är Gud av motsatt uppfattning.
"
 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.  Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.


  Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 
Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.


Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.


Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.


När den som säger sig vara en kristen tar fram stora saxen och klipper bort vad som stör dennes deltagande i Prideyran klipper den människan också bort sin del i Livets träd. Om den människan tror sig vara en del av Guds rike, men hävdar Priderörelsens manifest som 'riktigt' så förnekar hon sin egen delaktighet i Guds rike.

"Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande."

Det enda Priderörelsen i realiteten förespråkar är det som Guds ord kallar för orättfärdighet. Om kyrkorna vore med i Pride för att arbeta för det "förr och nu" perspektiv som finns i senare delen av texten, då vore deras medverkan kanske motiverad. Men den dagen har inte sett ljuset där en präst går i tåget och ropar Jesus egna ord: "Gör bättring!" De erbjuder medlemskap i kyrkan utan omvändelse, utan rättfärdighet och utan bättring från synd.

7 Den måste förneka att sann kristendom mynnar i en radikal skillnad mellan ett liv i 'köttet' och ett liv i "Anden". Att leva i köttet är att höja den opånyttfödda människans normalliv till normen för vad det är att vara människa. Att vara en kristen är att ha kommit till den människans vägs ände. Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Än mindre komma in i det.
"
 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill.  Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen.  Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier,  avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.  Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra."
De som gör anspråk på att vara kristna men inte vill veta av döden åt det egna jaget är varken medlemmar i Kristi kyrka eller i det kommande Guds riket. De tror på en förvanskad och förfalskad Kristusbild. För om det finns något 'evangelium' alls så finns det i hela bibeln, inte i den legobyggnad av lösryckta bibelord som pridekyrkorna företräder.

Vem vågar göra sig till tolk för en sådan radikal förvanskning av "den tro som en gång för alla är given åt alla de heliga." Det är bara att läsa och lyssna. 
8 Den måste totalt ignorera allt Gud säger om den kommande domen över all orättfärdighet och invagga människor i tron att Gud inte bryr sig, eller rentav uppskattar att det som sedan 4000 år i klartext beskrivits vara i direkt uppror mot Gud, nu är helt i enlighet med Guds vilja!  
 "Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne,  så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er  och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."
De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.  Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna[a]upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.
 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva  medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!   Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor."

9 Den måste göra en helomvändning när det gäller sexualitetens plats i människans liv. Denna  egenhet hos människan att hon genom sexualiteten både förökar sig och binder sig i starka allianser med sin medmänniska är en gåva, en charisma, och den förblir en gåva så länge den inhägnas av Skaparens intentioner och begränsningar . Inte för inte upptas en stor del av Guds lag av gränssättningar för sexualitetens utlevande. Sex är en egenskap och en gåva. Priderörelsen omdefinierar människan och gör hennes förmenta sexuella identitet till en definition av vad människan är. Hon är inte längre skapad till Guds avbild utan definieras utifrån det urartade könslivets vrångbild.  Det som är en sekundär egenskap av jordiskt begränsat slag görs till gudom. Den vanligaste avgudadyrkan i världen är "baalsdyrkan". Den har sexualiteten som en del av riten och barnamorden som logisk pendang. Samma människor som stolt följer Prideflaggan leder försvaret för aborten.

10 Den måste förneka att Jesus är Herre.  Den kyrka som ansluter sig till Pride måste tvinga Jesus Kristus, Guds son, till abdikation och sätta sig själv och sina sjävvalda 'auktoriteter'  i Hans ställe. Att de därigenom förlorar sitt mandat att tala som om de vore bemyndigade av Honom förstår de inte. Och de är falska lärare som drar med sig sina får till avgrunden. Deras egentliga religion är enbart ett kittlande av öronen hos dem som vill ha rättigheter utan att bejaka sina skyldigheter "att tala vad sant är".

Vad återstår av kristen tro när bibeln förts genom denna dokumentförstörare?  Det är bara att studera kristenhetens utveckling i Sverige sedan 60-talet för att veta svaret. Mindre än en procent är längre i någon biblisk mening 'kristna'. Uppdraget för den som uppträder som Kristi tjänare är att föda fåren med stadig mat, inte bara mjölk. Kyrkornas pågående utarmning och tömning beror på sanningen om den andliga undernäring som är påtaglig, och den  vägran att predika Kristus och honom korsfäst, som är signum för den 'nutida' kristenheten.
Summa summarum. För att kunna stå för Pridekristenhetens tolkning av bibeln måste jag i stort sett förvaska, förtiga, förvränga allt om vilket bibeln faktiskt talar.  Det är det främsta skälet till att den rörelsen, både inom och utom kyrkornas hank och stör är en fullständig villfarelse. Denna i fritt fall varande avvart av mänsklig opposition mot Gud började i tidens begynnelse, och den tar inte slut förrän i tidens slut. Synden är inte primärt det eller det sättet att leva, homosexualiteten är inte vare sig mer eller mindre syndig än heterosexuell otukt, synden är nämligen i första hand ett uppror mot Gud, Gud som skapare, Gud som ägare av den värld vi orenar och besudlar, och mot Gud som frälsare och Domare. 
Våra handlingar bli fel för att vi har gjort oss själva till förmer än Gud.

Kyrie eleison!


- - - - - - - - - - - -
Björn Donobauer, Doncaster  30 juli 2018
Share:

9 comments:

 1. Tack för ett tydligt ställningstagande för den nytestamentliga tron. Förfallet i kyrkorna är en sorglig kapitel i kyrkans historia. Vi håller ut!

  ReplyDelete
 2. Glömde mitt signatur: Vesa Annala

  ReplyDelete
 3. Modigt! Och en hoppets glimt att ett fåtal finns som önskar en plats i arken.

  För mig är Jesus Kristus Livets Källa. För att nå den är enda färdriktning
  att gå emot strömmen! Den som följer med fjärmar sig allt mer!

  I stället för Kamikazepilot kan du se dig som besättning på ett plan som "matbombar",
  manna från himlen till ngr få i en öken av ett fallet och ruttnande samhälle!

  ReplyDelete
 4. Instämmer till fullo! Utmärkt skrivet.

  Vår tröst är att Herren förberedde sitt folk på att det skulle bli så här innan han kommer tillbaka. Medan vi väntar på Honom får vi fortsätta verka för Guds Ords sanning, även om vi är en liten skara. Gun J K

  ReplyDelete
 5. Instämmer helt ok fullt. Tack för att du troget pekar på Guds helighet, människans behov av omvändelse och att du kalla pride vid dess rätta namn: en styggelse.
  Anders Pihl

  ReplyDelete
 6. Kärleken kan antingen definieras som "Jag, mig, mitt. Eller riktas till Gud vår älskande Far med ett "Du, Dig, Ditt! Den kärleken förgår aldrig. Du har helt rätt i det du skriver och jag håller fullständigt med dig. Jesus sa: om ni älskar mig så håller ni mitt ord. Tack

  ReplyDelete
 7. Det pratas mycket om friheten i kristus, men det verkar inte som frihetsförespråkarna vet vad den friheten innebär.

  Guds ord har gränser, Anden har gränser, tron har gränser och kärleken har gränser. Allt detta fångar oss och visar att vi som tror inte kan göra som vi vill, inte om Jesus skall få vara Herre.

  Vore intressant om du Ted skrev om detta ämne!

  Björn

  ReplyDelete
 8. Så bra skrivet Teddy! Man "gör om" både Guds ord och skapelsens krona. Man Och kvinna är Guds avbild.
  Tack igen. En artikel att dela till alla som försöker rättfärdiggöra sina egna synder.
  Bless!

  ReplyDelete
 9. Jag blir mest sorgsen när jag läser i Sändaren hur en kyrka kn falla från Guds ord och "komma ut"i den ändliga öknen där Baal lockar mer än något annat.
  Björns text är enormt viktig. Den som läser den borde ha svårt att fira och proklamera sitt stöd för Pride….
  Läs Sändaren och begrunda…. Illla….
  https://www.sandaren.se/lokala-forsamlingar-valkomnar-arets-pride-stockholm

  ReplyDelete

Mest lästa

Senaste inlägg