Video: Söner utan fäder.

Privatreligionens virrvar och förvillelse. Alla vägar för INTE till Rom. Studier i Domarboken.

Denna video sändes på Facebook den 28 april 2017.

Ladda ned denna undervisning som mp3: Söner utan fäder.
All undervisning som mp3: Alla mp3-filerShare:

No comments:

Post a comment

Mest lästa

Bloggarkiv

Senaste inlägg