Falska profeter behöver ingen förhistoria för att vara falska..

Ärkebiskopen Jackelén har i en intervju avfärdat tanken att Mohammed skulle vara en falsk profet med hänvisning till att då denne inte står i den gammaltestamentliga profetiska traditionen så kan han inte värderas efter någon biblisk mall.

Vilka mallar skall då användas för att finna ut om någon är falsk profet?

Det är nämligen alldeles säkert att falska profeter skulle komma: "Många kommer som gör gällande att de är 'Den smorde' och kommer att förleda många...många falska profeter kommer att föra många vilse.'
'Även om vi själva eller en ängel från himmelen kommer med ett annat evangelium än det vi har givit er vare denne fördömd.'
'Vem är lögnaren annan än den som förnekar att Jesus  är 'den smorde' Kristus? Detta är antikrist, den som förnekar Fadern och Sonen,... den som bekänner Sonen bekänner Fadern, den som har Sonen har också Fadern, den som förnekar Sonen har inte heller Fadern.'

Att som ärkebiskopen gör blanda bort korten om vad saken gäller är direkt villfarelse och/eller uppsåtlig vilseförande av den hjord som hon är satt att leda rätt.

När hon förnekar att Jesus ensam skulle vara 'Vägen Sanningen och Livet' har hon tagit ett avgörande steg bort ifrån det heliga evangelium som kyrkan påstår sig stå för.  Den enda logiska utgången av det är att alla vars hjärta är hos Herren lämnar kyrkan, eller att ärkebiskopen avsätts. Kyrkan som social/kulturell tummelplats för köttslighetens religiositet fortsätter så länge skatteunderlag och statsbidrag tillåter, men under sådant ledarskap krymper livsutrymmet för den tro som övervinner världen. Men då får denna tro återgå till att leva och verka där den började: utanför stadens murar.

Mohammeds efterföljare erkänner Jesus som profet, men förnekar fullständigt att Fader och Son skulle vara ett, och de förnekar  att  frälsning  endast finns i detta namn: Jeshua/Jesus/Issa..

Därmed är det oväsentligt om Mohammed står i en gammaltestamentlig profettradition, han står nämligen fullständigt klart upplyst i den nytestamentliga söklampans avslöjande sken. Han förnekar det som evangelium i sig innerst inne innebär, därtill uppmuntrad av även Ärkebiskopen av den svenska lutherska kyrkan.

'Skall Människonen när han kommer finna tro på jorden?' Inte den tro som en gång för alla är given till alla de heliga. Det har också Ärkebiskopen gett sig den på.


Teddy Donobauer
Share:

1 comment:

 1. Kyrkokristendomen är inte det samma som att den uppfyller Kristi budskap, långt därifrån.

  Man behöver inte tro det som står i NT, man kan läsa de orden som är återgivna som varande de sanna Jesus ord, från hans Bergspredikan och andra möten mellan honom och intresserade människor, och se att det är stor skillnad.
  Tex sa aldrig Kristus om sig själv det som kyrkofäderna skrev och hittade på!

  Jesus förlät till exempel en man som kallade sig syndare, han var ju jude, Jesus sa dina synder är förlåtna, gå och synda inte mer - innan det viktigaste som Kyrkokristendomen säger, innan försoningsblodet var utgjutet, det var ju omöjligt..han manade syndaren att leva med att arbeta med sig själv, att han inte behövde tro någon annan skulle bära honom för att bli av med sina misstag...det fanns ju inte på kartan,NT fanns ju inte då..

  Paulus är den store förvillaren, det var ju han, den gamle farisén, som insåg att något rationellt måste till, särskilt därför att judendomen vid denna tid hade besvär med tron på reinkarnations tanken.
  Då hittade han på, säkert med Gudomens hjälp, att rättfärdig kan man bara bli genom att skylla på nån annan, och där var ju Jesus väldigt användbar.
  Saulus / Paulus kunde ju hela den religiösa kontexten med Moses och blodsofferritualerna, så detta passade ju bra.

  Han skapar berättelsen att Jesus är ett offerlamm...medan verkligheten egentligen var att anledningen till att Jesus måste dö, var att han själv var ett moraliskt geni, en så ovanlig människa på den tiden att han var så fullkomlig det går att vara, i sig själv !! Prästerna kunde inte stå ut med honom, denne man måste bort, å så trodde de att om man dödar någon är den borta..pust väck..har aldrig funnits..men så är det ju aldrig, det är ett mycket barnsligt primitivt tänkande, ett ikketänkande !
  Ingen präst i Jesu omgivning kunde stå ut med detta, De olika offerritualerna som prästerskapet ägnade sig åt och faktiskt levde av, hotades ju..på samma sätt som kyrkokristendomen hotas av det jag nu skriver.
  Kristus kallar sig aldrig guds son, som nu Paulus eller Hadrianus kallar honom, och efter det alla kyrkokristna villfarande, kallar honom Gud, säger han nej istället säger han om sig själv - läs Människosonen..det är underbart att uppleva sig vara en vän med det begreppet :-)

  Det existerar en intellektualiserad kristendom som absolut inte behöver tro på någons blod som syndoffer, utan som istället behöver förstå genom att verkligheten vi upplever, har ett behov av att kunna förnya sin lekamen ständigt, är det lika för oss och det kallas utveckling, så när det gäller oss Sapiens kalls det reinkarnation.
  Vi lära ikke för skola utan för livet, stod skrivet på en folkskola jag gick, det är sant.
  Från början då vi föds in i denna världens prövodal, har vi med oss förra livens erfarenheter, det kallas talanger..och därför är det så viktigt ock en stor anledning att vara moraliskt kärleksfull förlåtande och att verkligen jobba på detta, för att skapa sig erfarenheter som kommer till nytta i det nya liv vi nödvändigtvis kommer att uppleva.

  Nya Ärkebiskopen i den Katolska Lutherska kyrkan som förr kallades svenska kyrkan, kanske har börjat förstå, att människorna håller på att tröttna på dogmatiska predikanter, som hävdar dogmerna mot personligt tänkande och friheten att själv ta ansvar för sitt liv, från nu och in i framtiden..

  ReplyDelete

Mest lästa

Senaste inlägg